BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuziak Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza fraktalnych właściwości polskiego rynku akcji
Analysis of Fractal Properties on Polish Share Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1189, s. 92-101, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Analiza szeregów czasowych, Rynek akcji
Time-series, Time-series analysis, Equity market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą weryfikacji występowania długoterminowej pamięci szeregów logarytmicznych stóp zwrotu, rozszerzoną o badanie statystycznego samopodobieństwa szeregów czasowych na polskim rynku akcji. Obejmuje również próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny otrzymania co najmniej dyskusyjnych wyników. (fragment tekstu)

This report is the attempt of the verification of a long-term memory of series consisting of logarithmic rate of return expanded by the research of the statistical similarity of time series on the Polish share market. It also tries to answer the questions connected with reasons of receiving dubious and ambiguous results. Showing the existence of real fractals would require the modification of currently accepted hypotheses, with the hypothesis of the effective market at the top of it, and would justify the use of opportunities, coming from the chaos theory in financial analyses. Data taken from the financial portal Money.pl come from the Stock Exchange and cover the period from October 3, 1994 (the beginning of a five-day session in a week) to January 20, 2006. The research attempt consists of the series made of 13 securities (marked on October 3, 1994) and 2 indexes. The research tries to estimate the Hurst coefficient (rescaled range analysis desribed by E. Peters) as well as the coefficient of statistical similarity (suggestedby M. Zwolankowska). ooking at the Polish share market one can clearly see the difference between the research of opportunities of the use of deterministic chaos in exact sciences, and economy which is a set of many currents and disciplines of science. The short period of functioning of the Polish Stock Exchange in Warsaw causes a lot of problems connected with the explicit identifying of fractal properties of financial series. Some estimated actual values and signals may prove the potential existence of fractal properties, but others contradict it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Deboeck Gudio J. (red.), Trading on the Edge: Natural, Genetic and Fuzzy System for Chaotic Financial Markets, John Wiley&Sons, Inc., New York 1994.
 2. Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, AE, Wrocław 2000.
 3. Jajuga K., Papla D., Teoria chaosu w analizie finansowych szeregów czasowych - aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Dynamiczne modele ekonometryczne, V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, materiały konferencyjne, Toruń 1997.
 4. Kudrewicz J., Fraktale i chaos, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 5. Kwiatkowski J., Orzeszko W., Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach czasowych, Dynamiczne modele ekonometryczne, VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, materiały konferencyjne, Toruń 2001.
 6. Pertgen H.O., Jurgens H., Soupe D., Fraktale. Granice chaosu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa 1997.
 8. Siemieniuk N., Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
 9. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 10. Zawadzki H., Chaotyczne systemy dynamiczne: elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, AE, Katowice 1996.
 11. Zwolankowska M., Fraktalna geometria polskiego rynku akcji, rozprawa doktorska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu