BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie informacji w budowaniu konkurencyjności regionów
The Importance of Information in Building Regional Competitiveness
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 125-136, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Informacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Konkurencyjność regionów, Region, Internet
Information, Information and Communication Technology (ICT), Regions competitiveness, Region, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Region to rodzaj złożonego systemu, którego elementami są gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i wiele innych podmiotów, a także występujące między nimi sprzężenia. Aby taki system mógł funkcjonować, musi zachodzić stały przepływ informacji zarówno w regionie, jak i jego otoczeniu. W związku z tym przeanalizowano jeden z wymiarów działalności informacyjnej, a mianowicie dostępność i wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w układzie wojewódzkim. W celu przedstawienia dostępności i wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionach przeprowadzono analizę danych GUS, natomiast analiza literatury przedmiotu została wykorzystana do zdefiniowania czynników rozwoju regionalnego w perspektywie źródeł informacji oraz informacji jako dobra ekonomicznego i rynkowego. W artykule zastosowano metodę opisową, a szczegółowe dane przedstawiono w układzie tabelarycznym. (fragment tekstu)

Nowadays, information is considered a crucial development factor. The operations of both the world and regional economies rely on the processes of sending, acquiring and processing of information. The aim of this paper is to present the role of broadly defined information in the development of regions. The theoretical part defines information as one of the factors determining the regional development, with specific regard to market information. Nowadays, information is an economic and market commodity and performs specific functions in the management of regions. Additionally the paper presents the availability and use of new information and communication technologies in the regional perspective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 2. Forlicz S. (2008), Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 3. Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Grabowska I., Więziak-Białowolska D., Kotowska I.E., Panek T. (2013), Edukacja i kapitał ludzki [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport, Vizja Press, Warszawa.
 5. GUS (2013), Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013. GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa, stat.gov.pl, [dostęp: 26.05.2014]
 6. Jaska E. (2009), Wybrane czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t.11, z. 4.
 7. Jaska E. (2009), Rola środków masowego przekazu w rozwoju obszarów wiejskich [w:] K. Krzyżanowska (red.), Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa.
 8. Malara Z., Rzęchowski J. (2011), Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Parzonko A. (2012), Znaczenie informacji w rozwoju lokalnym [w:] E. Jaska, A. Szczykutowicz (red.), Media relations w sektorze rolno-spożywczym, SGGW, Warszawa.
 10. Stefanowicz B. (2004), Informacja, SGH, Warszawa.
 11. Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny - miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Szromnik A. (2006), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna, a doświadczenia praktyczne [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 13. Van Dijk Jan (2010), Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu