BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipieta Agnieszka (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Dobra komplementarne w modelu Debreu
Complementary Commodities in Debreu Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1189, s. 102-112, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Ekonomia Debreu, Modele ekonometryczne
Debreu economy, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ekonomii Debreu z własnością prywatną (zob. [Debreu 1959]) rozważamy sytuację, w której przynajmniej dwa z rozważanych dóbr są komplementarne (zob, np. [Varian 2002]). W terminologii matematycznej taka proporcjonalność oznacza, że wszystkie zbiory konsumpcji indywidualnej są zawarte w pewnej właściwej podprzestrzeni wektorowej V przestrzeni ℜ1. Podprzestrzeń ta składa się z l-elementowych ciągów liczb rzeczywistych i jest mniejszego wymiaru niż przestrzeń ℜ1. Zakładamy dalej, że producenci dostosowali swoją produkcję do wymagań konsumentów, co przejawia się w postaci zbiorów produkcji, które również są podzbiorami tej samej co zbiory konsumpcji podprzestrzeni wektorowej. Pokażemy, że zamiana wektora cen p*, przy którym gospodarka osiąga stan równowagi, na wektor p*v = Q(p*), gdzie Q : ℜ1 → V (l ϵ N, l > 1) jest pewną liniową i ciągłą projekcją, nie burzy równowagi. Zmodyfikowany model jest zawarty w przestrzeni wektorowej mniejszego wymiaru niż wyjściowa przestrzeń wektorowa ℜ1, co prowadzi do jego uproszczenia. (fragment tekstu)

We assume that at least two commodities in a Debreu model are complementary. It means that all the individual consumption sets are contained in a proper subspace V of ℜ1 (V ⊂ ℜ1). Let the individual production sets are also the subsets of V and let p ϵ ℜ1 is an equilibrium price vector. We show that there exists such a vectorv ⊂ V that replacing prices p by pv will not destroy the equilibrium. As a result the whole model becomes less complicated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cheney E.W., Introduction to Approximation Theory, McGraw-Hill, New York 1966.
  2. Debreu G., Theory of Value, New York, Viley 1959.
  3. Lipieta A., Ekonomia Debreu z dobrami komplementarnymi, Przegląd Statystyczny (przyjęty do druku).
  4. Malawski A., Metoda aksjomatyczna w ekonomii. Studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2001.
  5. Vanan H.R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie taksonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu