BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk Halina (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Turystyka jako narzędzie rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej
Tourism as an Instrument for Economic Development of the European Union
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 137-154, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Turystyka, Ekonomika turystyki, Polityka turystyczna, Rozwój gospodarczy, Region
Tourism, Tourism economics, Tourism policy, Economic development, Region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cel niniejszego artykułu stanowi analiza i ocena roli turystyki w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej oraz ukazanie głównych kierunków unijnej polityki turystycznej i wybranych aspektów ich realizacji (w tym wsparcia finansowego). Dla realizacji założonego celu wykorzystane zostały następujące metody badawcze: badania literaturowe, badanie dokumentów, dedukcyjno-indukcyjne wnioskowanie. (fragment tekstu)

Currently, tourism is one of the largest and fastest growing sectors of the EU economy. For many regions it can be an important instrument in stimulating economic growth and employment, as well as regional and local development. The article analyses and evaluates the role of tourism in the economic development of the European Union. Against this background, the main directions of the EU tourism policy and the challenges faced by the European tourist economy were analysed. Then an assessment of the financial support for tourism from the EU funds in the years 2007-13 was performed and the basic assumptions of the new financial perspective for the years 2014-20 was shown. The study showed that in recent years the European Union has become increasingly involved in supporting the development of the European tourism economy and coordinating the activities in this field. Its activities are focused primarily on boosting competitiveness, innovation and social responsibility of the tourism sector and the sustainable development of the tourist reception areas. The EU also points to the greater responsibility of the regions in the implementation of these objectives. At the regional level, particular emphasis in tourism policy is placed on the development of the widely understood partnership in tourism and product approach. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butowski (2012), Turystyka w polityce spójności Unii Europejskiej [online], http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/121220_turystyka_pl.htm, [dostęp:15.07.2014].
 2. Eurostat (2013a), Tourism Satellite Accounts (TSAs) in Europe - 2013 edition, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/c [dostęp: 10.07.2014].
 3. Eurostat (2013b), Tourism trends, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained, [dostęp: 10.07.2014].
 4. Gazeta Samorządu i Administracji (2011), Jak samorządy mogą przygotowywać się do nowej perspektywy finansowej [online] http://gsia.infor.pl, [dostęp: 12.07.2014].
 5. Helnarska K.J. (2012), Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Kiryluk H. (2012), Zrównoważony rozwój turystyki wyzwaniem współczesnej polityki turystycznej [w:] A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" , nr 259.
 7. Komisja Europejska (2013), Polityka spójności - skuteczny stymulator wzrostu gospodarczego w Europie, "Panorama", nr 48 [online], http://ec.europa.eu/regional_policy [dostęp: 07.07. 2014].
 8. Komunikat Komisji Europejskiej (2006), Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej, KOM (2006)134 wersja ostateczna [dostęp: 17.03.2006].
 9. Komunikat Komisji Europejskiej (2007), Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 621wersja ostateczna [dostęp: 19.10.2007].
 10. Komunikat Komisji Europejskiej (2010 a), EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 [dostęp: 03.03.2010].
 11. Komunikat Komisji Europejskiej (2010 b), Komunikat komisji Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, KOM (2010) 352, [dostęp: 30.06.2010].
 12. Łaźniewska E. (red.) (2012), Turystyka w rozwoju lokalnym [online], http://www.kdg.ue.poznan.pl/att/Gospodarka_Turystyczna/podrecznik_GT, [dostęp: 12.07.2014].
 13. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014 b), Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, uwarunkowania strategiczne, zał.1, http://www.mir.gov. pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020, [dostęp: 11.07.2014].
 14. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014a), Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa, http://www.mir.gov.pl, [dostęp: 10.07.2014].
 15. Ministerstwo Sportu i Turystyki (2013), Turystyka w Polsce w 2013 - ulotka statystyczna, http://www.msport.gov.pl/badania-rynku-turystycznego/ulotka-statystyczna-turystyka-w-polsce-2013, [dostęp: 10.07.2014].
 16. Ministerstwo Sportu i Turystyki (2014), Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku- komunikat, http://www.msport.gov.pl/article/przyjazdy-do-polski-w-2013-roku-synteza-wynikow-badan, [dostęp: 10.07. 2014].
 17. Panasiuk A. (red.) (2014), Wykorzystanie fundusz y europejskich w regionach, Difin, Warszawa.
 18. Walasek J. (2014), Turystyka w Unii Europejskiej, Difin.
 19. World Travel &Tourism Counsil (2014), Travel & Tourism Economic Impact 2014 European Union [online], http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/european_union2014.pdf [dostęp: 08.07.2014].
 20. Zawistowska H. (2008), Rola regionów w realizacji Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 21. Wiadomości Turystyczne (2012), Turystyka w Unii zeszła na dalszy plan [online], http://www.wiadomosciturystyczne.pl, [dostęp: 05.07.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu