BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty współpracy transgranicznej Polski z Białorusią
Economic Aspects of Polish-Belarus Cross-border Cooperation
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 169-181, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Współpraca regionów przygranicznych, Współpraca, Stosunki gospodarcze
Region cross-border cooperation, Cooperation, Economic relations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Białoruś
Poland, Belarus
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie ekonomicznych aspektów współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Białorusią w ramach powstałych euroregionów. W pracy weryfikacji poddano następującą hipotezę badawczą: Współpraca transgraniczna Polski z Białorusią obejmuje głównie stosunki gospodarcze i przyczynia się do ekonomicznego rozwoju obszarów przygranicznych. (fragment tekstu)

Processes taking place in the border areas lead to strengthening of regional ties and to the development of cross-border cooperation. Such cooperation has also been established at the eastern Polish border. This treatise shows evidences of Polish-Belarus cross-border cooperation, the main areas of its development and its effects. It was pointed out that cross-border cooperation between Polish and Belarus covering mainly culture, tourism, sport and cross-border economic relations between the two countries are not sufficient. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dołzbłasz S. Raczyk A. (2011), Projekty współpracy trans granicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej - przykład Polski "Studia Regionalne i Lokalne", Nr 3(45).
 2. Dynia E. (2000), Współpraca transgraniczna jako element współpracy międzynarodowej, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Prawo - Ekonomia, t. XXIX.
 3. Fic M. (1996), Elementy metodologii obszarów przygranicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 4. Greta M. (2003), Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Kawałko B., Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów przygranicznych [online], http://www.mir.gov.pl/ rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/b3fd8a3c919b4f59a5d7b1be771706a7Kawako.pdf, [dostęp: 14.07.2014]
 6. Kraska B. (2006), Polsko-białoruska współpraca transgraniczna jako nowy model więzi międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 20.
 7. Lechwar M. (2008), Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 8. Mikuła-Baczek E. (2008), Czynniki ograniczające i aktywizujące współpracę transgraniczną Polski i Ukrainy [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 9. Poleszczuk J. (red.) (2013), Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim, Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOCLAB, Białystok.
 10. Ślusarz G. (2006), Potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej [w:] Uwarunkowania działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy jako podstawa rozwoju współpracy transgranicznej, Lwowski Państwowy Uniwersytet w Dublanach, Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie, Rzeszów.
 11. Wszystkie umowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina podpisane [online], http://www.ewt.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Wszystkie_umowy_w_Programie_Wspolprac_Transgranicznej_PL_B_Ua_podpisane.aspx, [dostęp: 14.07.2014]
 12. Związek Transgraniczny Euroregion Niemen, https://minsk.trade.gov.pl/pl/transgraniczna/article/detail,4754,Zwiazek_Transgraniczny_Euroregion_Niemen, [dostęp: 15.07.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu