BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąkowski Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Procesy integracyjne w systemie transportowym a generowanie wartości dodanej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, 2007, s. 35-42, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
System transportowy, Wartość dodana, Produktywność
Transport system, Value added, Productivity
Abstrakt
W ekonomice transportu w przeszłości wykorzystywano wiele pojęć, które następnie były definiowane i wprowadzane do rozważań naukowych, a wśród nich takie, jak koordynacja w transporcie, jednolity system transportowy, transportochłonność lub integracja systemu transportowego. Tak się złożyło, że do współczesnych czasów dotrwało pojęcie integracja systemu transportowego, a pozostałe wyszły z użycia, ponieważ nie znajdują zastosowania. Systemy jednolite należą do rzadkości (sieć energetyczna) i dlatego trudno sobie wyobrazić, aby wszystkie elementy w transporcie, były jednolite, a pomiędzy nimi występowały jednolite relacje. Podobnie, koordynacja jest integralną częścią działań zorganizowanych a produktywność i wartość dodana są współcześnie dokładniejszymi miarami niż transportochłonność. W przypadku pojęcia szeroko rozumianej integracji oznacza ona scalanie się (narodu, kapitału, przedsiębiorstw - koncentracja, integracja postaw). Integralny oznacza nierozerwalnie związany z całością, stanowiący całość. W każdym dowolnym systemie musi istnieć spójność, a tym samym określony poziom integracji, dlatego ani teoretycznie, ani w praktyce system transportowy nie może być zdezintegrowany, tzn. istnieć i funkcjonować bez więzi-relacji pomiędzy takimi elementami, jak drogi, węzły i środki przewozowe. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Warszawa 1978.
  2. Ford L.R., Fulkerson D.R.: Przepływy w sieciach. Warszawa 1969.
  3. Waśkiewicz J.: Rozważania o przyszłości ciężarowego transportu samochodowego w Polsce. "Przegląd Komunikacyjny" 2006, nr 7/8.
  4. Grad B.: Zarządzanie łańcuchem wartości a sfera organizacji usług miejskiej komunikacji publicznej. "Transport i komunikacja" 2006, nr 1.
  5. Downar W.: System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariuszy. Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu