BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w projekcie europejskim realizowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego
Risk Management in European Projects Implemented by Local Government Units
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 105-119, bibliogr. s. 119
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Projekty publiczne, Zarządzanie ryzykiem
Local government, Public plans, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule wskazano cechy jednostki samorządu terytorialnego, jako podmiotu sektora finansów publicznych, która ma istotny wpływ na zarządzanie ryzykiem w jej działalności, w tym w zarządzaniu ryzykiem projektu europejskiego. W artykule przedstawiono również rodzaje ryzyka występujące w cyklu życia projektu europejskiego oraz etapy procesu zarządzania ryzykiem w takim projekcie. Sformułowano także rekomendacje dotyczące tego procesu, aby zarządzanie ryzykiem projektu europejskiego było efektywne. (abstrakt oryginalny)

The paper points out the features of local government units which have a significant impact on risk management in European projects. Also described are different kinds of risks in the life cycle of a European project. The author presents particular the phases of the risk management process in such projects. Moreover, the paper includes recommendations for effective risk management in European projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ryzyka w projektach 2012, Europe Direct Białystok, Białystok, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.towarzystwoamicus.pl/Analiza%20ryzykaw, data wejścia: 07.07.2014].
 2. Barys R. 2010 Przeciwdziałanie barierom sprawnego zarządzania. Z praktyki menedżera projektów, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 3. Dylewski M. 2006 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, L. Patrzałek (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J. 2009 Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Gniadkowski A. 2014 Więcej pieniędzy z UE, ale wolniejszy rozwój, "Wspólnota", nr 14.
 6. Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. 2014 Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Lex a Wolters Kluwer Business, Monografie, Warszawa.
 7. Jennison B. 2004 Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 8. Kowalski P. 2009 Jak zarządzać projektem unijnym, "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 17.
 9. Poniatowicz M., Salachna J. M., Perło D. 2010 Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 10. Pritchard C. L. 2002 Zarządzanie ryjkiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa.
 11. Rolka W., Dylewski Ł. 2008 Przemyślany projekt to podstawa skutecznego rozliczania dotacji, "Europejski Doradca Samorządowy", nr 4(7).
 12. Skica T., Strojny J. 2013 Orientacja projektowa jako systemowe wspieranie kontroli zarządcze) w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 4.
 13. Sołtyk P. 2013 Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK, "Finanse Komunalne", nr 6.
 14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
 15. Wieczorek P. 2010 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach, "Finanse Publiczne", nr 12.
 16. Wieczorek P. 2011 Zarządzanie ryzykiem w projektach, "Finanse Publiczne", nr 6.
 17. Winiarski J. 2013 Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 20042013 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 19. Wyszkowska D. 2013 Korzyści i koszty realizacji projektów unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Fundusze europejskie w polityce spójności, A. Augustyn, H. Ostapowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu