BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowicz Robert (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Pisulewska Elżbieta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wpływ nawożenia mineralnego i regulatorów wzrostu na transmisję promieniowania biologicznie czynnego przez łan owsa nagoziarnistego
Effect of Mineral Fertilization and Plant Growth Regulators on Photosynthetic Active Radiation Transmission by Naked Oat Canopy
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2010, R. 17, nr 3 (70), s. 182-189, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Surowce roślinne, Produkcja roślinna, Towaroznawstwo żywności
Corn, Raw plant materials, Crop production, Food commodities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy określono wpływ genotypu, nawożenia fosforowo-potasowego i nalistnego azotem oraz regulatorów wzrostu Moddus i Promalin na transmisję przez łan owsa promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR). Ze względu na silny wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na transmisję PAR określono również jego wpływ na zawartość azotu w zielonce owsa w sześciu terminach badań (26, 41, 48, 56, 61, 70 dni po siewie). Doświadczenia zakładano wg planu frakcyjnego 25-1 w Wierzbicy (50°29' szerokości geograficznej północnej, 19°45' długości geograficznej wschodniej) na 290 m nad poziomem morza. Wyniki badań potwierdziły statystycznie istotny wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na ilość transmitowanego PAR przez łan owsa w czterech terminach badań przypadających na czerwiec. Wpływ ten wyrażony w jednostkach odchylenia standardowego wahał się w przedziale od 0,254 do 0,347. Potwierdzono również statystycznie istotnie wyższą transmisję PAR przez łan rodu karłowego STH 7000 w porównaniu z odmianą Akt. Nawożenie nalistne azotem powodowało znaczne przekroczenie zawartości azotu w zielonce owsa w stosunku do wartości zawartych w normach żywienia przeżuwaczy, ale nie spowodowało przekroczenia wartości optymalnego odżywienia roślin owsa w badanych sześciu terminach. (abstrakt oryginalny)

In the research study, the effect was determined of the genotype, phosphorus and potassium fertilization, of foliar application of nitrogen, and of Moddus and Promalin plants growth regulators on the transmission of photosynthetic active radiation (PAR) by the oat canopy. Owing to a strong impact of phosphorus and potassium fertilization on the PAR transmission, its effect was also determined on the content level of nitrogen in green matter of oats; the determination was made on six diverse days of the entire research project performed (i.e. on the 26th, 41st, 48th , 56th, 61st , and 70th day after the sowing day). The experiment was conducted according to a fraction plan 25-1 in Wierzbica (50°29' N; 19°45' E ) at 290 m AMSL. The research results confirmed the statistically important effect of phosphorus and potassium fertilization on the PAR quantity transmitted by the oat canopy on four (4) investigation days in June. The effect studied, expressed in standard deviation units, varied from 0.254 to 0.347. In addition, it was confirmed that the PAR transmission by a STH 7000 dwarf genotype was statistically significantly higher if compared to the transmission by the Akt cultivar. The foliar application of nitrogen caused the content of nitrogen in the green matter of oats to essentially exceed the values as indicated by the nutritional standards ref. to ruminants, but, it did not cause the values of optimal nutrition of oat plants to be exceeded on the six days of investigation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrade F.H., Calvino P., Cirilo A., Barbieri P.: Yield responses to narrow rows depend on increased radiation interception. Agron. J., 2002, 94, 975-980.
 2. Bergamaschi H., Dalmago G.A., Bergonci J.I., Bianchi C.A.M., Heckler B.M.M., Comiran F.: Solar radiation intercepted by maize crops as function of soil tillage systems and water availabilities. 13th Int. Soil Conservation Organisation Conference-Brisbane, July 2004, Paper No. 778.
 3. Czarnowski M.: Zastosowanie spektroradiometrii w ekofizjologii roślin. Wiad. Bot., 1993, 37, 59-72.
 4. Dobrowolska D.: Warunki mikroklimatyczne w lukach w drzewostanach mieszanych w rezerwacie Jata. Leśne Prace Badawcze, 2006, 3, 45-56.
 5. Doroszewski A.: Kształtowanie pokroju i produktywności pszenicy ozimej przez promieniowanie odbite. Pam. Puł., 1999, 118, 121-130.
 6. Dreccer M.F., Pot C.S., Rabbinge R.: Radiation and nitrogen use at the leaf and canopy by wheat and oilseed rape during the critical period for grain number definition. Aust. J. Plant Physiol., 2000, 27, 899-910.
 7. Hang L., Werf W., Bastiaans L., Hang S., Li B., Spiertz J.H.J.: Light interception and utilization I relay intercrops of wheat and cotton. Field Crop Res., 2008, 107, 29-42.
 8. Jarrige R. (pod red.): Żywienie przeżuwaczy. Zalecane normy i tabele wartości pokarmowej pasz. Omnitech Press, Warszawa 1989.
 9. Jaśkiewicz B.: Kształtowanie pokroju roślin odmian jęczmienia jarego w warunkach różnego składu spektralnego promieniowania. Biul. IHAR, 2005, 236, 167-172.
 10. Kocurek M., Pilarski J.: Dystrybucja promieniowania w liściach i pędach roślin zdrewniałych i zielnych. Pam. Pul., 2007, 144, 91-104.
 11. Mercik M., Sommer K., Rossini K.: Normy oceny stanu odżywienia pszenicy ozimej w różnych fazach rozwojowych metodą DRIS. Rocz. Nauk Rol., Ser. AT, 1993, 110, 34-41.
 12. Siwek P.: Modyfikacja warunków środowiska w uprawie ogórka i selera naciowego poprzez ściółkowanie gleby i bezpośrednie osłanianie roślin. Rozprawy AR, Kraków 2002, 279.
 13. Siwek P., Wojciechowska R., Libik A., Kalisz A.: Wpływ rodzaju folii i jej barwy na plon oraz jakość sałaty masłowej uprawianej w tunelach niskich. Rocz. AR w Poznaniu, 2007, CCCLXXXIII, 609-614.
 14. Skórska E., Lewandowski R.: Porównanie reakcji trzech odmian owsa na promieniowanie UV-B. Biul. IHAR, 2003, 229, 199-204.
 15. Wiśniowska-Kielian B., Lipiński W.: Ocena składu chemicznego roślin. PPH Plastik, Lubliniec 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu