BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluge Paul-Dieter (Uniwersytet Zielonogórski), Orzeszko Paweł (proALPHA Polska Sp. z o.o.)
Tytuł
Specyfika rachunkowości i controllingu w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw o dużej intensywności procesów gospodarczych
Specificity of Accounting and Controlling in the Management of Small Enterprises Risk of High Intensity of Economic Processes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1175, s. 122-131, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej
Słowa kluczowe
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Systemy ERP, Narzędzia controllingu, Rachunkowość zarządcza
Enterprise risk, ERP system, Controlling tools, Management accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy tej, na przykładzie planowania płynności finansowej oraz planowania kosztów reklamacji i utylizacji, pokazane zostały niektóre możliwości rozwiązania problemów dotyczących planowania, przy których aspekty ryzyka są w przedsiębiorstwie bezpośrednio widoczne. Kontynuacją tych rozważań są stosunkowo trudniejsze aspekty planowania i analizy skutków wywieranych przez narzędzia marketingu mix na rynki zaopatrzenia i zbytu, łącznie z terminowością płatności. Omówiono zostaną również zagadnienia związane z kalkulacją bazującą na "statystycznym" podziale kosztów na stałe i zmienne (łącznie z powiązanym z tym poszukiwaniem "odpowiednich" wielkości odniesienia). Problematyka ryzyka jest tutaj widoczna najczęściej pośrednio, jako element niezbędnych do przeprowadzenia analiz odchyleń plan/wykonanie. (fragment tekstu)

The article deals with small enterprises in which ERP solutions serve to fulfil the increased demand for the realization of processes. The paper discusses the aspects of planning and carrying out analysis of plan/accomplishment deviation in particular concerning the results of marketing-mix on prices and costs as well as costs planning and their calculation. The article presents both concepts and test results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel Amir D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Bach I., Ważna L., Bocewicz G., Wykorzystanie modelowania rozmytego i technik CP/CPL do budowy narzędzia wspomagania programowania inwestycji, [w:] Inżynieria produkcji: technologia, informacja, innowacja, red. J. Mutwil, I. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
  3. Galicki M., Relich M., Wykorzystanie statycznych sztucznych sieci neuronowych oraz modeli ekonometrycznych do prognozowania indeksu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
  4. Kluge P.-D., Zapewnienie jakości danych jako aktualne zadanie dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2005.
  5. Kluge P.-D., Kużdowicz P., Wartość archiwum danych zakładowych systemu klasy ERP, [w:] Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy- VALUE 2003, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kazimierz Dolny, Lublin 2003.
  6. Kluge P.-D., Orzeszko P., Olap-basierte Analysewerkzeuge für KMU als Grundlage für die Verwendung unscharfer Daten im Management, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1136, Wrocław 2006.
  7. Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu