BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrobak Gracjan
Tytuł
Zasady ujmowania i wyceny w sprawozdaniach finansowych jednostek kosztów zakończonych prac rozwojowych
The Rules for Presentation and Valuation of R&D Costs in the Financial Statements of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 237-250, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji
Słowa kluczowe
Wycena, Sprawozdanie finansowe, Koszty, Rachunkowość finansowa, Bilans przedsiębiorstwa, Badania i rozwój (B+R)
Valuation, Financial statements, Costs, Financial accounting, Enterprise’s balance, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zasad prezentacji i wyceny kosztów prac rozwojowych w sprawozdaniach finansowych jednostek. Zapotrzebowanie na prace badawczo-rozwojowe jest efektem ciągłego wzrostu gospodarczego w realiach rynku konsumenta. Po spełnieniu określonych warunków koszty prac rozwojowych mogą podlegać aktywacji. Aktywacja implikuje wiarygodną wycenę prac nowatorskich, o ile następuje zgodnie z zasadami rachunku kosztów. Tym samym wzrasta znaczenie samego rachunku jako odpowiedniego zaplecza badań. (abstrakt oryginalny)

The article sets out to discuss the rules for presentation and valuation of development costs in the financial statements of business organizations. In a consumer-oriented market, continued economic growth results in demand for research and development work. When certain conditions are met, development costs can be activated. Costs activation, if only it follows certain cost accounting principles, implies a sound and fair approach to the valuation of innovative efforts. Consequently, the cost accounting system itself becomes an important element of the support framework for research projects and initiatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, w: Rachunkowość, Zamknięcie roku 2005 (wydanie specjalne).
  2. Iskra I., Witkowska M., Żyznowski T., Wzorcowy plan kont według znowelizowanej od 2002 roku ustawy o rachunkowości, Finans-Servis, Warszawa 2001.
  3. Jaruga A. A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa 2006.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., t. I, RMSR-SKwP, Londyn-Warszawa 2007.
  5. Naumiuk T., Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa 1999.
  6. Olchowicz I., Tłaczała A., Rachunkowość finansowa w przykładach według Ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2008.
  7. Rachunkowość finansowa, red. Z. Messner, AE, Katowice 2006.
  8. Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po zmianie ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, red. E. Jakubczyk-Cały, Warszawa 2001.
  9. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu