BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydarowska Joanna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zmiana systemu gospodarczego jako czynnik przeobrażeń struktury gospodarczej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja, 1999, s. 161-166
Słowa kluczowe
Ekonomia, Gospodarka rynkowa, System gospodarczy
Economics, Market economy, Economic system
Abstrakt
Toczące się od 10 lat zmiany w gospodarkach państw Europy Środkowowschodniej dostarczają wielu okazji do ocen i wniosków. Stawiane są kolejne pytania o przebieg transformacji, o to, czy dotychczasowe zmiany można określić jako pozytywne, czy zmiany systemu wymusiły, spowolniły czy przyspieszyły rozwój cywilizacyjny? Próbując odpowiedzieć na te pytania można dokonać analizy wpływu zmiany systemu gospodarczego na jeden z najważniejszych jego elementów, a mianowicie na strukturę przemysłu. Rozważania nad wpływem zmian systemu gospodarczego na zmiany w strukturze przemysłu zaczniemy od przedstawienia ich definicyjnych znaczeń. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Schaff A.: Szkice o strukturalizmie. Warszawa 1975.
 2. Gajęcki R.: Strategia rozwoju przemysłu. Prognozowanie zmian strukturalnych. Warszawa 1990.
 3. Kołodko G.: Kryzys, dostosowanie, rozwój. Warszawa 1989.
 4. Wierzbołowski J.: Społeczeństwo informacyjne a przekształcenia strukturalne i systemowew gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 7.
 5. Glikman P., Lipowski A.: Przezwyciężenie dysproporcji makrostrukturalnych w okresie transformacji. W: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. M. Belki i W. Trzeciakowskiego. T.2. Warszawa 1997.
 6. Klamut M.: Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych. Wrocław 1996.
 7. Polityka ekonomiczna. Red. B. Winiarski. Warszawa 1992.
 8. Swadźba S.: Zmiany w strukturxe gospodarczej Wspólnoty Europejskiej. Katowice 1994.
 9. Podczarski S.: Kierunki i restrukturyzacja polskiego przemysłu. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 10. Buga J., Kuszewski T.: Zmiany strukturalne w gospodarce Polski i wybranych krajów świata, Analiza porównawcza. "Ekonomista" 1997, nr 3.
 11. Nasiłowski M.: Transformacja systemowa w Polsce. Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu