BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matwiejczuk Wiesław (Politechnika Białostocka), Ullmann Kacper F. (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Bezprawne i nieetyczne zachowania w zamówieniach publicznych na przykładzie branży projektowej
Illegal and Unethical Behaviors in Public Procurement in the Field of Architecture
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 223-233, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Architektura, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o zamówieniach publicznych, Etyka, Prawo
Public procurement, Architecture, Public Procurement Act, Public Procurement Act, Ethics, Law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena funkcjonowania Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) [Ustawa z dnia 29 stycznia 2004] w branży projektowej. Problem badawczy artykułu zawiera się w pytaniach: Czy obowiązująca w Polsce ustawa Pzp jest wystarczająco skuteczna, by w swoim realnym zastosowaniu pełnić korzystną rolę wobec gospodarki kraju i wobec społeczeństwa? W szczególności, czy Pzp utrudnia zachowania bezprawne lub nieetyczne? Czy Pzp w obecnym kształcie wymaga zmian w aspekcie zwalczania takich zachowań? Teza badawcza zakłada, że przepisy ustawy Pzp nie są doskonałe, szczególnie z perspektywy funkcjonowania branży architektoniczno-budowlanej2. W pewnych aspektach skutki ich stosowania mogą być nawet szkodliwe z gospodarczego i społecznego punktu widzenia. Istnieje jednak możliwość poprawienia tych przepisów i ich oddziaływania, pod warunkiem wdrożenia zmian, zarówno w zakresie ich treści, jak i praktycznego zastosowania. (fragment tekstu)

This paper describes the functioning of Polish public procurement system in the field of architecture and construction. It also contains a series of examples of the most common unethical and illegal behaviors(such as bid rigging or cover bidding) and describes the occurrence of illegal an dun ethical behaviors in the industry, and majority of the flaws in the system that allow for such actions. The primary objective of this study is to examine the impact and frequency of these behaviors on public procurement procedures. The exploration area of research topics has been narrowed down to those involved in the architectural and building industry in Podlaskie. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexy R. (2000), On the Structure of Legal Principles, "Ratio Iuris", Nr 13, za: A. Panasiuk (2013) System zamówień publicznych, Public Procurement Legal Publisher, Warszawa.
  2. Korpowicz Ł., Nowak H. (2009), Zamówienia publiczne. Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
  3. Korpowicz Ł., Nowak H. (2013), Zamówienia publiczne w perspektywie przepisów unijnych i krajowych, Księgarnia Akademicka, Kraków.
  4. Nowe podejście do zamówień publicznych, www.mg.gov.pl/files/upload/7904/Nowe_podejscie.pdf. [dostęp: 27.02.2014].
  5. Raport Komisji Europejskiej (2012), Ocena skutków i skuteczności przepisów Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych.
  6. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku (2013), www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;288;sprawozdania_roczneuzp_z_funkcjonowania_systemu_zamowien_publicznych [dostęp: 15.01.2014].
  7. Starzyńska W., Wiktorowicz J. (red.) (2012), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw-stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami.
  9. www.uokik.gov.pl/program_lagodzenia_kar [dostęp: 15.07.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu