BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzeszowski Wojciech Dawid (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Planowanie stopy procentowej do oceny efektywności zabezpieczenia
Planning an Interest Rate for Evaluation of the Hedging Effectiveness
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1175, s. 174-180, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Rentowność obligacji
Interest rate, Bond yield
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z parametrów odgrywających bardzo ważną rolę w działalności przedsiębiorstwa jest stopa procentowa. Jej wartość wpływa bezpośrednio na przepływy pieniężne podmiotu, oddziałuje na ocenę projektów inwestycyjnych, decyzje w zakresie wyboru formy finansowania i inne. W związku z tym w wielu sytuacjach pojawia się problem oszacowania przyszłej stopy procentowej, która będzie występować na rynku. Zagadnienie to dotyczy również oceny efektywności zabezpieczenia stopy procentowej, a właściwie przepływów pieniężnych z nią związanych. Poziom efektywności zabezpieczenia uznaje się za wysoki wtedy, gdy w myśl przyjętych założeń przez cały okres zabezpieczenia niemal całkowita kwota zmian wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub związanych z nią przepływów pieniężnych zostaje skompensowana zmianami wartości godziwej albo przepływów pieniężnych instrumentu zabezpieczającego, a rzeczywiście osiągnięty poziom efektywności zabezpieczenia mieści się w przedziale od 80 do 125% [5, §28, ust. 4; 6, punkt 9]. W przypadku zabezpieczania stopy procentowej, do jego oceny konieczne jest oszacowanie jej przyszłych wartości w poszczególnych okresach, w ramach których będą obliczane zmiany pomiędzy wartościami planowanymi i rzeczywistymi. Niniejsze opracowanie koncentruje się tylko na planowaniu wartości przyszłych stóp procentowych. (fragment tekstu)

In order to evaluate the effectiveness of hedging for an interest rate it is essential that its future values in particular periods can be calculated. Within the framework of the particular periods changes between planned and actual values will be calculated. The paper is focused on planning the discussed value to this objective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN. Warszawa 1996.
  2. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
  3. Hill C.N., Sartoris L.W., Short Term Financial Management, Prentice Hall, New Jersey 1995.
  4. Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 1994.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001 nr 149, poz. 1674.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2004 nr 31, poz. 266.
  7. www.bossa.pl
  8. www.obligacjeskarbowe.pl
  9. www.parkiet.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu