BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułek Alicja (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Porównanie produkcyjności i architektury łanu owsa brunatnoplewkowej odmiany "Gniady" w zależności od doboru kompleksu glebowego
Comparison of Productivity and Canopy Architecture of Brown-Husked 'Gniady' Oat Cultivar Depending on Selected Soil Complex
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2010, R. 17, nr 3 (70), s. 205-215, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Surowce roślinne, Produkcja roślinna, Towaroznawstwo żywności, Nawożenie gruntów
Corn, Raw plant materials, Crop production, Food commodities, Fertilization of land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 2006 - 2007 przeprowadzono doświadczenie z owsem (odmiany 'Gniady') na obetonowanych mikropoletkach o powierzchni 14 m2 i miąższości warstwy gleby 2 m, wypełnionymi różnymi glebami. Celem było określenie wpływu różnych gleb na plon i cechy struktury plonu owsa oraz poznanie zakresu zróżnicowania budowy łanu owsa na różnych glebach o różnej przydatności do uprawy tego zboża. Przeprowadzone badania wykazały istotne oddziaływanie (interakcję) warunków glebowych oraz warunków pogodowych na plonowanie i budowę łanu owsa odmiany 'Gniady'. Zmienność plonowania owsa w latach prowadzenia doświadczenia była znacznie większa na glebach kompleksów żytnich, zwłaszcza żytniego bardzo słabego niż na glebach kompleksów pszennych, z wyjątkiem kompleksu pszennego dobrego (rędzina). Niższa wydajność łanów związana była z dużym udziałem w nich słabiej rozkrzewionych niskich roślin o mniej plennych wiechach. W roku 2006, z bardzo dużymi niedoborami wody podczas wegetacji owsa, stwierdzono, zwłaszcza na glebach kompleksów żytniego słabego i żytniego bardzo słabego oraz na kompleksie pszennym wadliwym (rędzina), większy udział pędów niskich w łanach niż w roku 2007 o korzystnym rozkładzie opadów. (abstrakt oryginalny)

In the years from 2006 to 2007, an experiment with oat cultivar ('Gniady') was conducted on 14 m2 micro-plots with concrete walls; the thickness of soil layer was 2m; the soil layer contained different types of soil. The objective of the experiment was to determine the impact of different types of soil on the yield and parameters of yield structure, as well as to study the range of differences in the canopy structure of oats grown on soils showing varying suitability for growing this type of corn. The research accomplished showed a significant impact (interaction) of soil parameters and weather conditions on the yielding and canopy structure of 'Gniady' oat cultivar. The variability in oat yielding during the years of experiment was considerably higher on the rye complex soils, in particular on the very weak rye complex soils, than on the soils belonging to wheat complex soils, except for the good wheat complex (rendzina soil). A lower productivity of oat canopies was attributed to high contents of short and poorer propagating plants with panicles that showed a worse yielding level. In the year 2006 with very high water shortage during the entire oat vegetative period, it was found that the content of short shoots in the canopies, in particular in those growing on weak rye, very weak rye complexes, and defective wheat complex (rendzina), was higher if compared with the year 2007, when the rainfall distribution was more advantageous. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyńki W.: Reakcja owsa na czynniki agrotechniczne - przegląd wyników badań krajowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1(18) Supl., 11-25.
 2. Górski T., Krasowicz S., Kuś J.: Glebowo-klimatyczny potencjał Polski produkcji zbóż. Pam. Puł., 1999, 114, 127-142.
 3. Kozłowska-Ptaszyńska Z.: Zmiany w plonowaniu i budowie przestrzennej łanu owsa pod wpływem opóźnienia siewu. Pam. Puł., 1999, 114, 177-183.
 4. Kozłowska-Ptaszyńska Z.: Wpływ gęstości siewu na architekturę i wydajność łanu jęczmienia jarego uprawianego na różnych glebach. Pam. Puł., 1994, 104, 31-50.
 5. Mazurek J., Sułek A.: Plonowanie pszenicy jarej na różnych glebach w zależności od gęstości siewu. Pam. Puł., 107, 5-13.
 6. Michalski T., Idziak R., Menzel L.: Wpływ warunków pogodowych na plonowanie owsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1(18) Supl., 46-52.
 7. Biologia i agrotechnika owsa. Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Mazurek. IUNG, Puławy 1993 R (304).
 8. Pisulewska E., Lepiarczyk A., Gambuś F., Witkowicz R.: Plonowanie oraz skład mineralny brązowo i żółtoplewkowych form owsa. Fragm. Agron., 2009, 26 (1), 84-92.
 9. Rudnicki F.: Porównanie reakcji jęczmienia jarego i owsa na warunki opadowo-termiczne. Fragm. Agron., 1995, 3 (47), 21-32.
 10. Sułek A.: Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach. Biul., IHAR, 2001, 220, 69-79.
 11. Zając T., Szafrański W., Witkowicz R., Oleksy A.: Indywidualny udział komponentów plonu w kształtowaniu wysokości plonu ziarna owsa w różnych warunkach siedliskowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1(18) Supl., 173-179.
 12. Żarski J.: Efekty deszczowania zbóż jarych na glebie bardzo lekkiej. Zesz. Nauk. ART Bydgoszcz, Roln, 1992, 180 (32), 101-108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu