BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska-Łazęcka Joanna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego
Multidimensional Comparative Analysis in Studies on the Quality of Traded Goods
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 324, s. 19-30, rys., tabl.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Jakość produktu
Comparative analysis, Multi-dimensional comparative analysis, Product quality
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono przedstawiono metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). Dzięki wprowadzaniu tych metod istnieje możliwość poznania stopnia podobieństwa badanych obiektów. WAP pozwala również poprzez zastosowanie określonych procedur na wyeliminowanie współzależności pomiędzy określonymi charakterystykami produktu przyczyniając się tym samym do lepszego wyjaśnienia rzeczywistych efektów cząstkowych zmian w poszczególnych charakterystykach decydujących o ocenie jakości. Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej pozwala również dotrzeć do niezwykle ważnych informacji na temat stopnia istotności poszczególnych charakterystyk produktu dla oceny jego jakości.

The paper concerns studies on the quality of traded goods, especially the possibilities of applying the Multidimensional Comparative Analysis (MCA) in quality assessment. Based i empirical material (CVT sets are the objects of research), extremely spectacular effects of MCA application are presented. An approach to the problems of variety is presented as well as the methods of grouping different multidimensional objects. An attempt is made aiming at the identification of the characteristics of a product which are essential for financial quality assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Kolman, Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa 1973.
 2. B. Oyrzanowski, Ekonomiczne problemy kształtowania jakości produktów, PTE, Kraków 1970.
 3. J. Iwiński, Referat na Międzynarodową Konferencję Profesorów Towaroznawstwa, Lipsk.
 4. M. Skrzypek, Próby próby definiowania pojęcia jakości, WSE, Kraków 1966.
 5. K. Cholewicka-Goździk, Definicja jakości w literaturze ekonomicznej, maszynopis Komisji Ekonomiki Jakości Zarządu Głównego PTE, Warszawa 1969.
 6. T. Borys Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 7. J. M. Juren, F.M. Gryna, Quality Planing and Analysis, MC Graw-Hill, New York 1980.
 8. J. Dietl, Marketing - zagadnienia wybrane, PWE, Warszawa 1977, s. 126.
 9. S. Mynarski, Metody badań marketingowych, AE, Kraków 1986, s. 50.
 10. S. Mynarski, Metody badań marketingowych, AE, Kraków 1986, s. 66.
 11. Z. Piasecki, Analiza czynnikowa, metoda Hotellinga, Centrum Obliczeniowe PAN, PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu