BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkowska Regina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Poziom jakości usług jako element strategii marketingowej
Quality of Service as an Element of Marketing Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 324, s. 45-56
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych
Słowa kluczowe
Poziom jakości, Strategia marketingowa, Usługi
Level of quality, Marketing strategy, Services
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono marketingowe rozumienie usługi oraz kryteria analizy usług. Następnie przedstawiono kształtowanie jakości usług w Japonii oraz w ujęciu nordyckiej szkoły marketingu usług.

For some times service activities have also been the object of interest of marketing theoreticians. The studies on services carried out in the sixties and the seventies were rather fragmentary. Very often the methods used in studies on marketing of consumption goods were employed. Scientists who take up the problems of service marketing analyse them from the standpoint of a service enterprises, paying attention to ethic, social, cultural, economic and technical aspects of the quality of services. Marketing interpretation of a service is the starting point of the deliberations. Then, the criteria of the analysis of services in Japan are presented as well as those expressed in terms of the Nordic service marketing school. An attempt is made aiming at answering the question: what are the barriers that impede introduction of the solutions proposed by marketing theoreticians and practicians. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, Marketing management, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffa, New Jersey 1976, s. 183.
 2. AMA, Marketing Definitions, Chicago 1960, s.21.
 3. M. Kogure, Sterowanie jakością w japońskim przemyśle usługowym, "Problemy Jakości" 1985, nr 4-5.
 4. G. Lynn Shostack, Breaking Free from Product Marketing, "Journal of Marketing", April 1977, s. 73-80.
 5. J. Mazur, Marketing w działalności usługowej , "Reklama" 1981, nr 1.
 6. J. Chové, Etyka jakości, "Problemy Jakości" 1982, nr 4-5, s. 41.
 7. J. M. Rathmell, Wat is Meant by Services? "Journal of Marketing" 1966, nr 3, s. 34.
 8. A. Parasuraman, Valarie A., Zeithamal, Leonard L. Berry, A Conceptu al Models of Service Quality and Its Implications for Future Research, "Journal of Marketing" 1985, s. 41-50.
 9. Ph. Kotler, Marketing for Nonprofit Organizationas, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New York 1975.
 10. M. Kogure, Sterowanie jakością w japońskim przemyśle usługowym, "Problemy Jakości" 1985, nr 4-5.
 11. I. Rutkowski, Nordycka szkoła marketingu usług, "Reklama" 1988, nr 9, s. 21.
 12. H. J. Harrington, Indywidualna norma jakości, "Problemy Jakości" 1985, nr 4-5.
 13. K. Ishikawa, Japońska ewolucja jakości, "Problemy Jakości" 1984, nr 2.
 14. Ch. Gronroos, Istota marketingu usług, "Reklama" 1985, nr 2.
 15. S. Mynarski, Metody badań marketingowych, rozdz. II: Metody badania postępowania konsumenta na rynku, AE, Kraków 1976, s. 27-49.
 16. Ch. Gronroos, Działalność usługowa producentów dóbr, "Reklama" 1988, nr 2, s. 21-22.
 17. J. Dietl, Marketing, PWE, Warszawa 1985, s. 177.
 18. A. Styś, Strefa usług w procesach przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. W: Materiały na ogólnopolską konferencję naukową, Stara Wieś 7-9 czerwca 1987, nt. Społeczne i ekonomiczne dylematy II etapu wdrażania reformy gospodarczej w sferze rynku wewnętrznego, IRWiK, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu