BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupiecki Robert (Ministerstwo Obrony Narodowej)
Tytuł
Obrona przeciwrakietowa : kilka istotnych kwestii
Ballistic Missile Defence: Selected Issues
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2014, nr 3, s. 7-29
Słowa kluczowe
Obronność, Polityka obronna, Historia, Polityka państwowa
Defences, Defence policy, History, State policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstrakt
Coraz sprawniejsze przekładanie zdobyczy techniki na skuteczne zabójcze bronie wywołuje refleksje polityczne, moralne i prawne nad tym, co dopuszczalne na polu walki i niezbędne państwom do uprawnionej skutecznej obrony oraz odstraszania zagrożeń. Wszędzie tam jednak, gdzie pojawiała się nowa broń ofensywna, zawsze w historii ludzkości następował zorganizowany wysiłek obronny nakierowany na neutralizację lub minimalizowanie skutków jej stosowania. Dla niwelowania przewagi w powietrzu kluczowe okazały się: rozwój zdolności obronnych o parametrach lepszych od parametrów broni ofensywnych, asymetryczne środki walki (ograniczone jednak w zastosowaniu), a także skokowy postęp technicznych zdolności wykrywania ataków. Specjaliści broni powietrznej wiedzą, że cichym bohaterem II wojny światowej był w tej ostatniej kwestii radar. Jako standardowe rozwiązanie w zakresie wykrywania celów powietrznych, a następnie naprowadzania na nie środków walki był doskonalony przez kolejne dekady, dając początek całej rodzinie współczesnych urządzeń do wykrywania zagrożeń oraz prowadzenia własnych precyzyjnych operacji z powietrza. Między rozwiązaniami wojskowymi z biegiem czasu znajdowano także miejsce na środki polityczno-dyplomatyczne: rokowania, traktaty, coraz bardziej zaawansowane mechanizmy kontroli eksportu, a także zbrojeń i rozbrojenia. Dlatego te trzy aspekty zagadnienia (technologia, strategia, polityka) stanowią osnowę rozważań o nowoczesnej obronie powietrznej, w tym przeciwrakietowej. (fragment tekstu)

Ballistic missiles and ballistic missile defense have become over the recent decades not only a weapon bringing the certainty of achieving one s military objectives at minimum costs and risks, but have also been an important political instrument, impacting both strategic relations among the superpowers, and the regional powers, too. The differences in approach to the issue resulted from uneven access to technology, the costs associated with developing appropriate military systems, and political factors (such as domestic policy, budget constraints, or membership in international alliances). These factors could respectively impede or facilitate the development of adequate defense and deterrence capabilities. The analysis of the BMD development process allows for several generalisations that should clarify the most common misconceptions accompanying the issue: the certainty that there exists, or can be quickly established, the actual capability of unlimited missile defense, both in terms of range of missile threats and defended targets, as well as the opinion that all of the existing problems can be solved by (the use of) modern technology, the development of which is constant and permanent. The development of the BMD capabilities always generates substantial costs necessary to build these capabilities, but the practical usefulness of the latter is often hard to be proven in light of relatively few cases when they are actually used in battlefield conditions. These problems, among others, raised in the essay, are of crucial importance for Poland in the process of developing its indigenous BMD capabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I.V. Hogg, Anti-Aircraft. A History of Air Defence, London 1978.
 2. A.H. Hurley, B. Mitchell, Crusaider for Air Power, Bloomington 1975.
 3. M. van Creveld, The Age of Airpower, Public affairs, New York 2011.
 4. S. Budiansky, Air Power. The Men, Machines and Ideas That Revolutionized War: From Kitty Hawk to Iraq, London 2004.
 5. J.A. Olsen (red.), A History of Air Warfare, Washington 2010.
 6. M. Gocuł, Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP, "Bellona" 2014, nr 1, s. 11-26.
 7. J.C. Moltz, The Impact of National Missile Defense on Non-Proliferation Regimes, "The Nonproliferation Review", jesień-zima 2000, s. 61-74.
 8. M. Kopczewski, Obrona powietrzna Wojska Polskiego w latach 1920-2000, Toruń 2004, s. 21-29.
 9. L. Wyszczelski, Historia polskiej myśli wojskowej, Warszawa 2001, s. 169-190.
 10. M. Trubas, Wojska jednorazowego użytku. Relacja, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2011, nr 2, s. 155-174.
 11. A. Lewandowski (red.), Wojska Obrony Przeciwlotniczej Sił Zbrojnych RP. Historia, tradycje i współczesność, Warszawa 2009.
 12. D. Kimball, The Missile Technology Control Regime at a Glance - www.armscontrol.org/factsheets/mtcr/18/7/2014.
 13. International Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation www.armscontrol.org.
 14. psi.msz.gov.pl.
 15. B. Zdrodowski, Obrona przeciwrakietowa, Warszawa 1999.
 16. Z. Groszek, Obrona przeciwrakietowa w siłach powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998.
 17. P. Pacholski, System obrony przeciwrakietowej, Warszawa 2003.
 18. P. Pacholski, Proliferacja rakiet balistycznych i rozwój systemów obrony przeciwrakietowej, Warszawa 2004.
 19. K. Hołdak, Polska w amerykańskim systemie obrony przeciwrakietowej, Biblioteka "Bezpieczeństwa Narodowego", t. 1, Warszawa 2007.
 20. R. Maksymiuk, Obrona przeciwrakietowa Rzeczypospolitej Polskiej, niepubl. rozprawa doktorska, Warszawa 2008, Biblioteka AON s/7221.
 21. Chorośnicki, A. Gruszczak (red.), Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski, Kraków 2008.
 22. P. Turczyński, Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie, Warszawa 2012.
 23. K. Czupryński, A. Glen. P. Soroka, System obrony powietrznej Polski, Warszawa 2013.
 24. M. Czajkowski, Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2013.
 25. H. Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, New York 1969, s. 189.
 26. M.R. Gordon, B.E. Trainor, The General's War, Boston 1995, s. 228.
 27. P. Garrity, Implications of the Persian Gulf War for Regional Powers, "The Washington Quarterly" 1992, nr 3, s. 171-184.
 28. D.S. Yost, Strategic Stability in the Cold War. Lessons for Continuing Challenges, proliferation Papers" (IFRI Security Studies Center) 2011, nr 36.
 29. B. Roberts, On the Strategic Value of Ballistic Missile Defense, proliferation Papers" (IFRI Security Studies Center) 2014, nr 50, s. 13-19.
 30. W. Zawadzki (red.), Polacy w walce z bronią V-l i V-2, Bydgoszcz 2003.
 31. T. Dungan, V-2. A Combat History of the First Ballistic Missile, Yardley 2005.
 32. R.F. Futrell, Ideas, Concepts, and Doctrine. A History of Basic Thinking in the United States Air Force 1907-1964, Montgomery 1974.
 33. R. Kupiecki, Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Warszawa 2012.
 34. H. Haftendorn, NATO and the Nuclear Revolution. A Crisis of Credibility 1966-67, Oxford 1996, s. 115-145.
 35. J.M. Nowak, Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego. Polska perspektywa, Warszawa 2011.
 36. W. Mastny, M. Byrne (red.), A Cardboard Castle. An Inside History of the Warsaw Pact 1955-1991, Budapest-New York 2005.
 37. List Gomułki do Chruszczowa z 10 sierpnia 1963 r., Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, sygn. 2637, s. 267-282, za R. Kupiecki, Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Warszawa 2012, s. 193-194.
 38. J.F. Triska, D. Finley, Soviet-American Relations. A Multiple Symmetry Model, "Journal of Conflict Resolution" 1965, nr 9, s. 37-39.
 39. Missile Defense Milestones - fas.org.
 40. www.globalsecurity.org.
 41. D. Holloway, Stalin and the Bomb, The Soviet Union and the Atomic Energy 1939-1956, New Haven - London 1994, s. 145, 147 i 245-250.
 42. J. Mecklin, Iron Dome. The Public Relations Weapon, "Bulletin of the Atomic Scientists" - www.thebulletin.org.
 43. K.-H. Kamp, Iron Dome. Proving the Value of Missile Defence, "Jane's Defence Weekly" z 2 stycznia 2013 r.
 44. K.B. Payne, M.B. Schneider, The Nuclear Treaty Russia Won't Stop Violating, "Wall Street Journal" z 11 lutego 2014 r.
 45. N. Sokov, M. Pomper, Is Russia Violating the INF Treaty?, "National Interest" z 11 lutego 2014 r.
 46. T. Karako, Putin's Treaty Problem. The Lessons Learned of Russia's INF Treaty Violations - www.csis.org
 47. T.C. Moore, How to Respond to Russian Violations of the INF Treaty - www.warontherocks.com.
 48. J. Durkalec, Łamanie traktatu INF przez Rosję. Konsekwencje dla NATO, "Biuletyn PISM", nr 97 (1209), 13 sierpnia 2014 r. - www.pism.pl.
 49. L. Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, tłum. E. Woydyłło-Woźniak, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu