BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiń Paweł (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Problemy stosowania controllingu w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
The Problems of Applying Controlling in the Management of Contemporary Enterprise
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, nr 47, s. 81-90
Tytuł własny numeru
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling, Rachunkowość zarządcza, Organizacje sieciowe
Enterprise management, Controlling, Management accounting, Network organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obserwowane współcześnie zmiany środowiska ekonomicznego mają nadzwyczaj intensywny charakter, a w praktyce stają się nieprzewidywalne. Te cechy współczesności przejawiają się w oczywisty sposób także w obrębie procesów zarządczych. Niniejsze opracowanie jest poświęcone identyfikacji głównych problemów controllingu wywołanych nową jakością warunków działania organizacji gospodarczych. Starano się równolegle wskazać na konieczne kierunki zmian tradycyjnych systemów controllingu.(fragment tekstu)

Changes of the economic environment which we can observe nowadays are extremely intensive and unpredictable. Because of theses characteristics, extraordinary problems appear in the sphere of governance and management. The article is about identification of the principal problems of controlling related to the above. Additionaly, the main premises and directions of the improvements of the traditional controlling systems are indicated in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Sekuła: Istota controllingu. "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 3.
  2. W. Knop, K. Rawicki: Controlling a rachunkowość. "Rachunkowość" 1994, nr 3.
  3. G. Hamel, C.K. Prahalad: Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą tworzenia rynków przyszłości. Business Press, Warszawa 1999, s. 84-86.
  4. J. Rokita: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005, s. 114-117.
  5. P. Nesterowicz: Organizacja na krawędzi chaosu. WPSB, Kraków 2001, s. 72.
  6. M. McGinnis, J.W. Kohn: A Factor Analytic Study of Logistics Strategy. "Journal of Business Logistics" 1990, Vol. 11, No 2, s. 42.
  7. K. Jędralska: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. AE, Katowice 2003, s. 119-120.
  8. A. Rappaport: Creating Shareholder Value. The Free Press, New York 1986.
  9. Z. Marciniak: Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. SGH, Warszawa 2001, s. 5.
  10. A. Cwynar: Systemy motywacyjne związane z koncepcją EVA. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu