BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bakonyi Jadwiga (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Zadęcka Zdzisława (Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach)
Tytuł
Barriers to the Development and Operation of Small and Medium Enterprises
Bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 2, s. 113-121, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Kryzys gospodarczy
Small business, Development barriers, Economic crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa są niezmiernie istotne dla funkcjonowania gospodarki polskiej, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju. Jednakże przedsiębiorstwa z tego sektora napotykają na wiele barier utrudniających ich rozwój. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w grupie przedsiębiorców z obszaru województwa śląskiego. Celem badania było poznanie opinii przedsiębiorców na temat różnego rodzaju utrudnień, na jakie napotykają w swojej działalności oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kryzys gospodarczy z ostatnich lat wpłynął na kondycję badanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises are crucial for the functioning of the Polish economy, contributing to the economic growth of the country. However, companies in this sector face many barriers to their development. The paper presents results of studies conducted in a group of entrepreneurs from the region of Silesia. The aim of the study was to find out the opinions of entrepreneurs about the various difficulties encountered in their work and to answer the question to what extent the economic crisis of recent years has affected the condition of the surveyed enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Bilski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
  2. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowanych z UE, red. E. Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
  3. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczki, Poznań 2007.
  4. Smolarek M., Dzieńdziora J., Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 2/2011, Seria: Zarządzanie.
  5. Smolarek M., Planowanie strategiczne w małej firmie, Oficyna Wydawnicza "HUMANITAS", Sosnowiec 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu