BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnuk Jan (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Gospodarka innowacyjna oparta na wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem programów rozwojowych Unii Europejskiej
Knowledge - Based Innovative Economy, with the Special Emphasis on the European Union Development Programmes
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 2, s. 135-143, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wynalazczość, Innowacje, Dyfuzja wiedzy, Innowacje w organizacji, Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Polityka rozwojowa przedsiębiorstwa
Invention, Innovations, Knowledge diffussion, Innovations in organization, Enterprise development, Entrepreneurship, Enterprise development policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono program Unii Europejskiej, który ze szczególnym naciskiem akcentuje potrzebę rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii w oparciu o innowacje i wiedzę. Program zawiera imperatywnie wyrażoną konieczność zwiększania nakładów na badania i rozwój do 3% dochodu narodowego brutto, bo wówczas można się spodziewać wzrostu ilości nowych miejsc pracy w tych krajach o 3,7 mln oraz wzrostu dochodu narodowego tych krajów o 800 mld euro. Przewiduje się też utworzenie nowych instytucji unijnych, których zadaniem będzie rozwój jakościowy i ilościowy zasobów ludzkich przez system stypendialny dla młodych naukowców, poprzez stworzenie przestrzeni naukowo-badawczej, w której naukowcy mogliby pracować w dowolnie wybranym kraju Unii (oczywiście zgodnie z potrzebami tego kraju). Na tle planów unijnych przedstawiono i krytycznie oceniono poziom innowacyjności gospodarki polskiej (Forum gospodarcze w Krynicy). (abstrakt oryginalny)

The article presents the European Union programme, which emphasizes the need for social and economical the development of the EU countries basisng on innovation and knowledge. The programme includes imperatively expressed necessity for increase of financial support directed onto research to 3% of GNP, as this means that we can expect the increase in the workplaces in these countries by 3.7 mln, as well as the increase of GNP in these countries by 800 billion Euro. The plan is to found new EU institutions, whose task will involve qualitative and quantitative development of human resources by implementation of system of scholarships for young academics, and by creation of science and research space where the scientists could work in a chosen EU country ( obviously according to the needs of the country in question). In this aspect, the level of innovation in Poland was critically assessed (Economic Forum in Krynica). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
  2. Blikle A.J., Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu. Książka in statu nascendi udostępniona domenie publicznej 20
  3. Zarządzanie z pasją, czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, opracowanie PHP Institute, Inc. Matsushita Group
  4. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
  5. Wonack J.P., Jones D.T., Roos D., Maszyna, która zmieniła świat, ProdPress/com Wrocław 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu