BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Dzieńdziora Joanna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Czynniki motywacji podnoszące morale pracowników
Motivation Factors that Boost Employees' Morale
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 2, s. 155-165, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Motywacje, Motywacja do pracy, Zaangażowanie pracowników, Menedżer, Techniki motywowania, Systemy motywacyjne
Motivation, Work motivation, Employees' engagement, Manager, Motivation techniques, Motivating systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną ze skutecznych metod motywowania jest podnoszenie morale pracowników. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Cześć teoretyczna przedstawia morale i zaangażowanie pracowników, które bezpośrednio wynikają z potrzeb, celów i oczekiwań personelu. W dalszej części rozważań przedstawiono menedżera jako podmiot zwiększający morale pracowników. W części empirycznej przedstawiono czynniki motywacji podnoszące morale pracowników badanej jednostki administracji publicznej. Prezentowane wyniki badań ankietowych identyfikują praktyczne ujęcie procesu motywacji kształtujące zaangażowania i morale pracowników. (abstrakt oryginalny)

One of successful motivation methods is to boost employees' morale. The character of this paper is theoretical and empirical. The theoretical part presents employees' morale and involvement that directly arise from the staff's needs, goals and expectations. Further on in the paper, a manager is presented as an entity boosting employees' morale. The empirical part presents motivation factors that boost morale of the employees of the public administration entity examined. The results of a questionnaire survey presented in the paper identify the practical aspect of a motivation process that shapes employees' involvement and morale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M. Zarządzanie ludźmi. Praktyczny poradnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
  2. Benedikt A. Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2003.
  3. Bruce A. 24 metody motywowania pracowników. Kierowanie zespołem w nowoczesnej firmie, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005.
  4. Jasiukiewicz M., Oczachowski M., Soroka J.M., Menedżer - przywódca w organizacji gospodarczej, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
  5. Kabaj M., Partycypacyjny system wynagrodzeń, IP ISS, Warszawa 2003.
  6. Kanter R.M., Chcesz wyciągnąć firmę z zapaści? Podnieś morale jej ludzi, "Harvard Business Review Polska". Październik 2003.
  7. Kozioł L., Tyrańska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownika, Warszawa 2002.
  8. Oleksyn T., Sztuka motywowania. Kilka rad dla menedżerów, "Personel" 2001, nr 15/16. Penc J., Menedżer w działaniu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004.
  9. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu