BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Motivation System to Work in Disposable Group. Case Study
System motywowania do pracy w grupach dyspozycyjnych. Studium przypadku
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 2, s. 197-211, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Systemy motywacyjne, Relacje pracodawca-pracownik, Policja, Praca grupowa, Praca zespołowa
Work motivation, Motivating systems, Employer-employee relationships, Police, Team work, Team work
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na skuteczny system motywowania pracowników składa się szereg czynników mających zagwarantować odpowiednio wysoki poziom motywacji, który stwarza podstawę do właściwego wykorzystania potencjału ludzkiego dla rozwoju organizacji niezależnie od jej wielkości. Celem artykułu jest wskazanie czynników motywacji mających wpływ na budowę relacji pracowników. Rozważania te mają charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna identyfikuje czynniki kształtujące systemy motywowania pracowników. Część empiryczna przedstawia analizę wyników badań w prezentowanych obszarach. (abstrakt oryginalny)

The effective motivation system consists of the range of factors that guarantee relatively high level of motivation, building the basis of proper use of human potential for the development of an organization, irrespective of its size. The aim of this article is to show the motivation factors which influence the relations among the employees. These considerations are of theoretical and empirical character. The theoretical part identifies the factors shaping the employees' motivation system. The empirical part presents the analysis of the researches' results in the presented areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menadżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Benedikt A., Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2003.
 3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 4. Juchnowicz M., Motywowanie w toku pracy: Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltex, Warszawa 2000.
 5. Karney J.E., Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2000.
 6. Kopertyńska M.W., System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 7. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 8. Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 9. Kozioł L., Tyrańska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownika, Warszawa 2002.
 10. Kozioł L., Tyrańska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2006.
 11. Kruszewski T., Metody motywowania pracowników w firmie informatycznej, "Personel" 2004, nr 10.
 12. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 13. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 14. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 15. Sikora J., Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o, Bydgoszcz 2000.
 16. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu