BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motnyk Marcin (Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Oddział w Gliwicach)
Tytuł
Proces gromadzenia danych i pozyskiwania informacji w Śląskim Rejestrze Nowotworów
Process of Data and Information Gathering in the Silesia Cancer Registry
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 2, s. 213-224, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zbieranie danych, Bazy danych, Informacja, Choroby, Polityka zdrowotna
Management, Data collection, Databases, Information, Illness, Health care policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Artykuł opisuje podstawowe procesy zachodzące w Śląskim Rejestrze Nowotworów. Jest to podmiot będący jednym z 16 wyznaczonych do tego zadania wojewódzkich biur rejestracji, którego podstawowym celem działania jest gromadzenie danych o nowotworach złośliwych w populacji podległego mu terenu (województwa śląskiego). Dane te przetwarzane są w informacje tworzące unikalną bazę wiedzy o nowotworach złośliwych. Jakość zarządzania procesem gromadzenia danych determinująca jakość pozyskanych informacji ma bardzo istotne znaczenie dla podejmowanych decyzji (na poziomie regionalnym i ogólnopolskim) w obszarze polityki przeciwdziałania chorobom nowotworowym, a zatem wpływa na stan zdrowia populacji. (abstrakt oryginalny)

The article describes basic processes in the Silesia Cancer Registry. This is one of sixteen organisations that basic goal is to gather cancer data in the population (silesian voivodship). This data is proceeded into information that create an unique knowledge base. The quality of data gathering management influences the quality og gathered information. This is very important in deciding (both on regional and country level) in health care politics. It means thes it has a strong influence on population health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślicki M., O zarządzaniu słów kilka, Wyższa Szkoła Biznesu, Gorzów Wlkp. 2001.
 2. Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 2004.
 3. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 4. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 5. Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 6. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, red. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006.
 7. Pierzchała R.P., Pasz-Walczak G., Jeziorski A., Nowe czynniki rokownicze w raku piersi - przegląd piśmiennictwa, "Współczesna Onkologia" 2004, nr 9.
 8. Rejestracja zachorowań na nowotwory złośliwe. Podręcznik dla personelu rejestrów nowotworowych, red. D. Esteban, S. Whelan, A. Laudico, D.M. Parkin we współpracy z D. Badger, S. Gravestock, A.L. Maya, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2002.
 9. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 657.
 10. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 1995 r. nr 88, poz. 439.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów, Dz.. z 2012 r. nr 0 poz. 1497.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, Dz.U. z 2013 r. poz. 1159.
 14. http://www.wpo.gda.pl/index.php/rejestr-nowotworow.
 15. http://www.wrrn.waw.pl/index.php?strona=informacje_ogolne&podstrona=metody.
 16. www.onkologia.com.pl.
 17. www.mfiles.pl.
 18. http://www.rejestrslaski.io.gliwice.pl/definicje.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu