BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fajczak-Kowalska Anita (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
The Implementation of a Safety Management System in Railway Transport
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 407-415, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo w transporcie, Transport kolejowy, Zarządzanie bezpieczeństwem
Transport safety, Railway transport, Safety management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poziom bezpieczeństwa w polskim transporcie kolejowym już od lat odbiega od standardów obowiązujących w Europie. Według informacji, którymi dysponuje Europejska Agencja Kolejowa 20% całokształtu liczby ofiar śmiertelnych wypadków, które mają miejsce na kolei w Unii Europejskiej przypada na polską sieć kolejową. Coraz większe koszty, jakie są generowane przez tego typu zdarzenia nakazują ze szczególną uwagą przyjrzeć się skali wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przez przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym. W artykule zaprezentowano dane dotyczące specyfiki tego systemu, skalę implementacji rozwiązań charakterystycznych dla tego systemu na polskim rynku kolejowym oraz propozycje mające na celu usprawnienie dotychczasowego procesu wdrażania elementów składających się na ten system. (abstrakt oryginalny)

Level of safety in rail transport for years now deviates from the standards in Europe. According to the information at the disposal of the European Railway Agency, 20% of the overall number of victims of fatal accidents that occur on the railways in the European Union is on the Polish rail network. Increasing costs that are generated by this type of event require particular attention to take a look at the scale of the implementation of safety management system by the rail transport undertakings. The article presents data on the characteristics of this system, the scale of the implementation of the specific arrangements for this system on the Polish market, and proposals to improve the current process of implementation of items that make up the system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Chruzik K., Drzewiecki A., Wachnik A., Wykorzystywanie metody FMEA do oceny ryzyka w MMS. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2013, z. 81.
  2. Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  3. Dyrektywa 2008/110/WE zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.
  4. Opracowanie własne na podstawie Raportów Rocznych Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
  5. Ryś T., Sitarz M., Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Katowice 2012.
  6. Sitarz M., Chruzik K., Mańka I., Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego w Polsce. Mechanika 2012, nr 14.
  7. Sitarz M., Chruzik K., Wachnik A., Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (11). Technika Transportu Szynowego. 2012, nr 1-2.
  8. Sitarz M., Chruzik K., Wachnik A., Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (10). Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie ECM. Technika Transportu Szynowego. 2011, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu