BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdziewicz Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Logistyka personalna jako narzędzie wspomagające budowanie rynkowej konkurencyjności przedsiębiorstwa
Logistics Personnel as a Tool Helping Build the Market Competitiveness of the Company
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 1744-1754, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność rynkowa, Logistyka
Human Resources Management (HRM), Enterprise competitiveness, Market competitiveness, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości i warunki logistycznego porządkowania obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Istotą logistyki personalnej jest wspomaganie procesu zapewniania organizacji zasobów ludzkich w odpowiedniej wielkości i o odpowiednich kompetencjach, niezbędnych do realizowania przez nią strategii biznesowej w okresie bieżącym i przyszłym. Wartością, jaką mogą wnieść rozwiązania z zakresu logistyki zastosowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jest optymalizowanie kosztów i nakładów czasu związanych z realizacją funkcji personalnej, a także budowanie jej wysokiej efektywności. Konkretne rozwiązania z zakresu logistyki personalnej powinny być jednak dostosowane do typu strategii biznesowej przedsiębiorstwa oraz związanego z nią modelu zarządzania zasobami ludzkimi.(abstrakt oryginalny)

The article presents the possibilities and conditions for the logistic ordering of the HRM area. The nature of personnel logistics is to support processes that are to ensure that the organisation has the right amount of human resources with appropriate competencies that it needs to implement its business strategy now and in the future. The values that the logistics solutions applied to the HRM area can bring include the optimisation of costs and time inputs involved in the execution of the personnel function, as well as ensuring its effectiveness. However, specific solutions of personnel logistics should be matched to the organisation's business strategy and the HRM model related to it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur J.B., The link between business strategy and industrial relations systems in America steel minimills, Industrial and Labor Relations Review, 1992, vol. 45, No 3.
 2. Bird A, Beechler S., The link between business strategy and international human resource management practices [w:] Mendenhall M., Oddou G. (ed.), Readings and cases in international human resource management, South-Western College Publishing, Cincinnati, OH, 1995.
 3. Boxall P., Purcell J., Strategy and Human Resource Management, Palgrave MacMillan, London 2002.
 4. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 5. Buchelt B., Strategiczne aspekty zarządzania talentami [w:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, 2008.
 6. Hannay M., Northam M., Low-cost strategies for employees retention, Compensation and Benefits Review, 2000, vol. 32.
 7. Insight to Impact. Results of the Fourth Quinquennial European Logistics Study (ELA & AT Kearney). European Logistics Association, Brussels 1999, str. 5.
 8. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 9. Karaszewska H., Zarębski M., Zarządzanie zasobami pracy z perspektywy logistyki [w:] Karaszewska H. (red.), Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 10. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 11. Laskowska-Rutkowska A., Konkurowanie czasem w świetle innych koncepcji zarządzania [w:] Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 12. Lipka A., Logistyka personalna. Temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, seria "Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej", zeszyt 212, Bydgoszcz 2001.
 13. Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Poltext, Warszawa 2002.
 14. Lipka A., Król M., Waszczak S., Dudek J., Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
 15. Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010.
 16. Lynch D.F., Keller S.B., Ozment J., The effects of logistics capabilities and strategy on firm performance, Journal of Business Logistics, 2000, 21(2).
 17. Makowski K., Marketing personalny - logistyka personalna [w:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 18. Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 19. Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wyd. Difin, 2010.
 20. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B., The war for talent, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2001.
 21. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE Warszawa 2009.
 22. Penc J., Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyd. Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych, Łódź 2008.
 23. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE Warszawa 2007.
 24. Porter M.E., Strategia konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 25. Prusak R., Realizacja procesów logistyki personalnej z wykorzystaniem kompetencji strategicznych, Logistyka 2011/5.
 26. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE Warszawa 2002.
 27. Schuler R.S., Jackson S.E., Linking competitive strategies with human resources management practices, Academy of Management Executive 1987, Vol. 1, No 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu