BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraczla Magdalena (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Wziątek-Staśko Anna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Karta Różnorodności narzędziem doskonalenia wizerunku współczesnej organizacji
Diversity Charter - a Tool to Improve the Employer Branding of the Contemporary Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 2, s. 321-331, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wizerunek pracodawcy, Wizerunek przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność
Diversity management, Human Capital Management, Employer branding, Company image, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji. Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne itd., organizacje zobowiązują się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji. Jednym z narzędzi pomocnych w realizacji powyższych zamierzeń jest Karta Różnorodności. (abstrakt oryginalny)

Diversity constitutes a fundamental value of the modern society. Equal rights policies and diversity management translate into measurable benefits and drive forward the development and innovativeness of organisations. Taking into consideration the respect for the diverse multicultural society and placing special emphasis on policies promoting equal rights, irrespective of gender, age, disability, health, race, nationality, ethnic origin, religion, irreligiousness, political view and so on, organization undertakes to implement diversity management and equal rights policies and to promote and disseminate them among all of its stakeholders. One of the tools which may help to realize the mentioned above plan is Diversity Charter (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk B., Stanek A., Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, [w:] E. Albińska, M. Andrejczuk, M. Krawcewicz, K. Kurzyp, P. Oczyp (red.), Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Raport przygotowany przez FOB, Warszawa 2011.
  2. Baniak R., CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Krajowy Program Reform - Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
  3. Brett S. [w:] Raport: "Świadomość korzyści biznesowych odnoszonych dzięki Europejskim Kartom Różnorodności. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy", Warszawa 2013.
  4. Ćwik N., Koniec świata odwołany, [w:] E. Albińska, M. Andrejczuk, A. Gajek, M. Grzybek, A. Siarkiewicz (red.), Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport przygotowany przez FOB, Warszawa 2012.
  5. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Materiał przygotowany na potrzeby Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2012.
  6. Kormancova G., Project success and failure, [w:] S. Hittmar (red.), Theory of Management. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, University of Zilina, no 6, Zilina 2012.
  7. Lisowska E., Sznajder A. (red.), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji barometru różnorodności. Publikacja przygotowana w ramach projektu "Diversity Index" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2013.
  8. Papamichalopoulou L., Zarządzanie różnorodnością motorem rozwoju w Unii Europejskiej. Łączy nas różnorodność. Przewodnik po karcie różnorodności, FOB, Warszawa 2013.
  9. Wziątek-Staśko A., Diversity management - narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012.
  10. Raport: Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie Różnorodności, FOB, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu