BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska-Błaszczyk Anna (Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska)
Tytuł
Automatyzacja i standaryzacja jako sposoby skrócenia czasu reakcji na potrzeby pacjenta i wzrost jego bezpieczeństwa
Automatisation and Standardization as Ways of Reducing Patient Response Time and Improving Patient Safety
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 1833-1840, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Usługi medyczne, Szpitalnictwo, Logistyka, Prawa pacjenta
Health care protection, Medical services, Hospital service, Logistics, Patient's rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem funkcjonowania każdej jednostki szpitalnej jest świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów. Niestety trudna sytuacja finansowa wielu szpitali publicznych i niewystarczające nakłady finansowe na ich funkcjonowanie powoduje, że kadra zarządzająca szpitali zamiast koncentrować swój wysiłek na poprawie sprawności i wydajności procesów obsługi pacjentów, podwyższeniu poziomu wykorzystania kosztownych środków trwałych i wyrobów medycznych oraz redukcji kosztów zużycia produktów leczniczych i materiałów medycznych, poszukuje źródeł finansowania i oszczędności. Wyniki badań wskazują na wiele możliwych źródeł redukcji kosztów działań operacyjnych i organizacji procesów obsługi medycznej, oszczędności w zużyciu produktów leczniczych, lepszego wykorzystania informacji wynikających z jednoznacznej identyfikacji pacjentów, co zmniejszy zapotrzebowanie szpitali na środki finansowe. Z prowadzonych badań wynika również, że zastosowanie technik automatycznej identyfikacji i wystandaryzowanych rozwiązań przyczynia się do skrócenia czasu reakcji na potrzeby pacjenta oraz wzrost jego bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The basic aim of each healthcare unit is to provide patients with medical services. Unfortunately, difficult financial situation of many public hospitals and insufficient financial support dedicated to healthcare units make management staff concentrate on seeking financial opportunities and savings instead of concentrating their effort on improving productivity and efficiency of patient service, increasing utilisation level of valuable assets and medical products and reducing costs of consumption of pharmaceuticals and medical devices. The results of the research show many possible ways of reducing operational costs and organization of medical services, savings as far as consumption of healthcare products is concerned, better usage of information resulting from unambiguous patient identification, which will lead to lower costs. The research also show that use of automatic identification techniques and standard solutions lead to reduction of patient response time and better patient safety.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Department of Health, Coding for Success: Simple technology for Safier Patient Care, London, 2007.
 2. GS1, General GS1 Specifications, 2013.
 3. GS1, GS1 Healthcare Reference Book 2009/2010.
 4. GS1 Polska, Jak zmniejszyć koszty administracyjne i logistyczne szpitali, 2000.
 5. GS1 Polska, Kody kreskowe i EDI dla usługodawców w służbie zdrowia, 2000.
 6. Healthcare Distribution Management Association, Medication Errors and Patient Safety: The Bar Code Connection, Reston, VA, HDMA, 2004.
 7. Institute of Medicine of the National Academies, Preventing Medication Errors - Prepublication Copy, Washington, DC, The National Academies Press, 2006.
 8. Jones SW, Reducing medication administration errors in nursing practice, Nursing Standard, 2009, 23(50):40-46.
 9. Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, red. naukowa Hałas E, Poznań 2012.
 10. McKinsey&Company, Strength in unity. The promise of global standards in healthcare, 2012.
 11. Merry AF, Peck DJ, Anaesthetists, errors in drug administration and the law, N Z Med J. 1995.
 12. Metzger J, Welebob E, Bates DW, et al. Mixed results in the safety performance of computerized physician order entry. Health Aff (Millwood) 2010;29:655-63.
 13. Nanji KC, Rothschild JM, Salzberg C, et al. Errors associated with outpatient computerized prescribing systems. J Am Med Inform Assoc 2011;18:767-73.
 14. Podręcznik przebudowy procesów przepływu leków, materiałów medycznych i pacjentów (Opracowany na podstawie wyników projektu celowego nr 6 T08 161 2001C/5706), 2005.
 15. Słownik terminologii logistycznej, red. naukowy Fertsch M, Poznań, 2006.
 16. Professor Peter Davis, University of Canterbury, School of Medicine 2001, Study on Adverse Events in New Zealand Public Hospitals.
 17. Puckett F, Medication management component of a point of care information system, 1995.
 18. http://www.healthline.com/health-news/general-top-innovations-of-2013-120513 (dostęp: 31.07.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu