BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniak Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Monitorowanie leków w transporcie i magazynowaniu na przykładzie wybranych rozwiązań
Drug Monitoring in Warehousing and Transport on the Example of Selected Solutions
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 1841-1849, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Leki, Transport, Monitorowanie procesów, Logistyka dystrybucji, Magazynowanie
Drugs, Transport, Process monitoring, Distribution logistics, Storage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Branża farmaceutyczna jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Mimo to jest niezwykle specyficzna i wymagająca, między innymi poprzez konieczność spełnienia szeregu wymogów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania i przewozu farmaceutyków, celem zapewnienia ich wysokiej jakości. Dlatego też bardzo ważnym i nieodłącznym elementem funkcjonowania branży farmaceutycznej są sektory innowacji oraz badań i rozwoju. W niniejszym artykule dokonano przeglądu innowacyjnych rozwiązań z zakresu magazynowania i transportu środków farmaceutycznych. Skupiono szczególną uwagę na rozwiązaniach: IMPAQ, SAVERIS oraz EFENTO. Niniejsze rozwiązania oparte są na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych, dzięki którym przechowywanie i transport farmaceutyków są znacznie łatwiejsze. Wskazane rozwiązania zostały także poddane analizie porównawczej, aby pokazać ich specyfikę. (abstrakt oryginalny)

The pharmaceutical industry is one of the fastest developing sectors of the economy both in Poland and in the world. Although it is very specific and demanding, inter alia, the need to meet a number of requirements related to the provision of appropriate conditions for storage and transport of pharmaceuticals, in order to ensure their high quality. Therefore it is very important and an integral part of the functioning of the pharmaceutical industry are sectors of innovation and research and development. The present article reviews the innovative solutions for the storage and transport of pharmaceuticals. The focus special attention on solutions: IMPAQ, Saveris and EFENTO. These solutions are based on modern communication technologies through which the storage and transport of pharmaceuticals are much easier. It solutions were also subjected to comparative analysis to show their specificity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Coyle J. J, Bardi E. J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2007.
 2. Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury: http://efento.pl/ (dostęp: 21.07.2014).
 3. Efento - system monitorowania temperatury leków i szczepionek: http://domster.pl/efento-systemmonitorowania-temperatury-lekow-i-szczepionek/ (dostęp: 21.04.2014).
 4. IMPAQ: http://www.impaqgroup.com (21.07.2014).
 5. Jerschke T., Farmacja wymaga specjalizacji, "Eurologistics" nr 3, 2011.
 6. Monitorowanie leków w transporcie, Transport i Spedycja 2 (39), czerwiec 2014.
 7. Muter M., Testo SAVERIS, Przemysł Farmaceutyczny, nr 1/2012 [w:] http://www.ebmp.pl/farmacja/index.html (dostęp: 21.07.2014).
 8. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w warszawie, Warszawa 2005.
 9. Testo SAVERIS: http://www.testo.com.pl/index.jsp (dostęp: 21.07.2014).
 10. Transport leków - kontenery chłodnicze: http://www.prawo.egospodarka.pl/112549,Transportlekow-kontenery-chlodnicze,1,92,1.html (dostęp: 21.07.2014).
 11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381.
 12. Wiśniewska W., Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w sektorze farmaceutycznym na tle prawa Unii Europejskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2012.
 13. Wytyczne z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych stosowanych u ludzi (2013/C 68/01), Dziennik Urzędowy Unii europejskiej: http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0004/4945/Wytyczne-z-dnia-7-marca- 2013-r.-w-sprawie-Dobrej-Praktyki-Dystrybucyjnej.pdf (dostęp: 21.07.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu