BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedźwiedziński Marian (Uniwersytet Łódzki), Klepacz Halina (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi), Nowak-Jamróz Edyta (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi)
Tytuł
Projekt PICTURE jako sposób walki z korupcją w obszarze inwestycji ICT
"PICTURE" as a way to fight corruption in ICT investments
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 33, s. 409-419, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej
Słowa kluczowe
Korupcja, Administracja publiczna, Systemy informatyczne
Corruption, Public administration, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Afery korupcyjne występujące w procesie cyfryzacji administracji publicznej skłaniają do dyskusji na temat systemowych przyczyn tych zjawisk oraz sposobów ich eliminowania. W artykule szczególną uwagę poświęcamy modelowaniu procesów administracyjnych przez urzędników, którzy te procesy obsługują. Chodzi o modelowanie przy pomocy narzędzia PICTURE, które zostało wytworzone w trakcie projektu europejskiego o tej samej nazwie. Narzędzie to może pośrednio ograniczać korupcję, umożliwiając urzędnikom samodzielne modelowanie procesów administracyjnych i zmniejszając w ten sposób rolę dostawców ICT.(fragment tekstu)

Corruption affairs in the process of digitalisation within public administration inspire a discussion about systemic reasons of those occurrences and possible ways to eliminate them. In the paper, we give particular attention to modelling of administrative processes made by clerks using the PICTURE tool, which was created under the European project of the same name. The tool can indirectly limit the corruption by giving clerks themselves a chance to model administrative processes and in that way it can abate the potentially dangerous interference of ICT suppliers and external consultants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Dokumentacja projektu PICTURE.
 2. Malhotra Y., Galletta D.F., Extending the Technology Acceptance Model to Account for Social Influence: Theoretical Bases and Empirical Validation, 1999.
 3. Niedźwiedziński M., Evaluation of decision support system for ICT area in public administration, Polish Association for Knowledge Management, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", Bydgoszcz 2007.
 4. Niedźwiedziński M., The role of IT in improvement of Public Administrations - few remarks, Wydawca Marian Niedźwiedziński - Consulting, Łódź 2006.
 5. Nyczaj K., Przetargi informatyczne. Sprawnie, skutecznie i zgodnie z prawem, "Służba Zdrowia" 2009, nr 1-4.
 6. Prezentacja projektu PICTURE opracowana przez ERCIS.
 7. Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D., User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View, "MIS Quarterly" 2003, vol. 27, no. 3, September.
 8. Wachnik B., Asymetria informacyjna na rynku systemów informatycznych wspierających zarządzanie, w: Systemy wspomagania organizacji - SWO 2013, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 9. Zieliński R., E-afera, "Tygodnik Powszechny" 2012, nr 20 (3279).
 10. Informatyzacja szpitali, raport o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, KZD-4101-05/2012, nr ewid.: 20/2013/P/12125/KZD, http://www.nik.gov.pl/plik/ id,4849,vp,6462.pdf (data odczytu 10.12.2013).
 11. Kuropaś D., Kuta W., Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej: zabrzmiał ostatni dzwonek, http://www.rynekzdrowia.pl (data odczytu 10.01.2014).
 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;248;ustawa_pzp.html (data odczytu 10.12.2013).
 13. Waglowski P., Wykluczenie z postępowania w konsekwencji niewykonania umowy, prawo.vagla.pl (data odczytu 27.03.2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu