BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Jarosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Magdalena Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Cichańska Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Cieślik-Behnke Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Krupa Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Boehlke Jerzy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Koncepcja menedżera oddziału i próba jej implementacji w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Studium przypadku
The Concept of Branch Manager and Attempt its Implementation at the University Hospital No. 1. dr. A. Jurasza in Bydgoszcz. Case Study
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 1922-1938, rys., tab.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Szpitalnictwo, Przepływ informacji, Usługi medyczne, Studium przypadku
Enterprise management, Hospital service, Data flow, Medical services, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja pilotażowych zmian w koncepcji zarządzania szpitalem w sferze wewnętrznych przepływów informacji oraz dóbr i usług związanych z udzielanymi pacjentom świadczeniami zdrowotnymi, których skutkiem była poprawa ekonomicznej efektywności i jakości prowadzonych działań. Artykuł jest oparty na wynikach prowadzonych w latach 20082012 w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Jurasza w Bydgoszczy analiz poziomu i struktury kosztów oraz sprawności funkcjonującego modelu zarządzania, które stały się następnie punktem wyjścia dla opracowania i wdrożenia zmian polegających na wykreowaniu grupy menedżerów medycznych i wykorzystaniu jej w procesach planowania, sterowania oraz monitorowania prowadzonych w lecznicy działań. Wprowadzone zmiany można z jednej strony postrzegać jako innowację organizacyjną, ale również jako zmianę wewnętrznych reguł funkcjonowania szpitala oddziałującą w istotny sposób na modyfikację relacji między jego interesariuszami przyczyniającymi się do poprawy efektywności ekonomicznej tego podmiotu. Omówiony przypadek może być traktowany jako przykład dobrych praktyk zarządczych w polskich szpitalach. (abstrakt oryginalny)

The paper is an example of case study. It is an attempt to present an idea of medical managers institution as a useful and effective device for the improving and restructuring polish hospitals organization and management. This case could be treated as an example of a good practices in polish medical care system. This case show how to deal with financial and organizational challenges during the reform period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu