BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubus Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Górniak Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie przedsiębiorstw sektora TSL w regionie łódzkim
Corporate Social Responsibility for Example TSL Sector Enterprises in Lodz Region
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 2, s. 1959-1950, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Sektor TSL, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Logistyka, Spedycja, Transport, Studium przypadku
TSL sector, Corporate Social Responsibility (CSR), Logistics, Freight forwarding, Transport, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Koordynacja procesów logistycznych wymaga odpowiedniego zarządzania, którego głównym zadaniem jest zaspokojenie oczekiwań klientów. O wzrastającej wadze działań społecznych świadczy zainteresowanie różnych grup interesariuszy. Koncepcja CSR staje się identyfikacją dla otoczenia, o tym w jaki sposób firmy prowadzą swoją aktywność gospodarczą. Działalność przedsiębiorstw sektora TSL stwarza bezpośrednio wiele zagrożeń dla ludności oraz środowiska naturalnego. Celem artykułu jest przedstawienie działań społecznych, które zostają włączane w strategie firm omawianego sektora na terenie województwa łódzkiego. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego ukazano w artykule główny problem społeczny w regionie, którym jest bezrobocie. Zaangażowanie społeczne firm w problemy społeczności lokalnej stanowi wsparcie dla ludności jak i całego regionu. (abstrakt oryginalny)

Coordination of logistics processes requires proper management, whose main task is to satisfy customer expectations. The increasing importance of social action provides the interest of different groups of stakeholders. The concept of CSR has become an identity for the environment, about how companies conduct their economic activity. Activity of the TSL sector directly creates a lot of risks to the population and the environment. The purpose of this article is to present social activities, which are included in the strategies of companies of the sector in the Lodz region. Based on data from the Central Statistical Office is shown in the article the main social problem in the region, which is unemployment. Social involvement of companies in the problems of the local community is the support of the population and the entire region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 3. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 4. Ministerstwo Gospodarki: http://www.mg.gov.pl (dostęp: 7.03.2013).
 5. Olszewski B., Łódź moje miasto, Literatura, Łódź 1995.
 6. Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Raport2011.pdf (dostęp: 09.04.2012).
 7. Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: http://lotnisko.lodz.pl/pl/strona/Statystyki/58 (dostęp: 27.12.2013).
 8. Rok B., Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltex, Warszawa 2013.
 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź październik 2006.
 10. Rozmowa z Dalajlamą XIV, Powszechna odpowiedzialność, Odpowiedzialny biznes - kompendium CSR, Dodatek tematyczny do RP, nr. 11/2013.
 11. Różański J., Kaźmierczak D., Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na tle innych województw, Studia Prawno-Ekonomiczne, ŁTN t. XC, Łódź 2013.
 12. Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009 [w:] http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/1_071.pdf (dostęp: 15.07.2014).
 13. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2012.
 14. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020", Łódź, styczeń 2006.
 15. Stoner J. A. F.,Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 16. Urząd Statystyczny w Łodzi: http://www.stat.gov.pl/lodz (dostęp: 27.12.2013).
 17. http://www.logistics.dbschenker.pl/log-pl-pl/start/biznes-odpowiedzialnyspolecznie/asociallyresponsiblecompanyuyt.html (dostęp: 29.12.2013).
 18. http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/?organizacja=54&industries=transportlogistyka&title_term=&edycja=&filtered=yes (dostęp: 29.12.2013).
 19. http://www.dachser.com (dostęp: 29.12.2013).
 20. http://www.dachser.com/pl/pl/DACHSER-Academy_269.htm (dostęp: 30.12.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu