BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapotoczna Marcelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania potrzeb mieszkaniowych w Polsce
Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of Housing Needs in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 378-386, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Potrzeby mieszkaniowe, Analiza wielowymiarowa, Klasyfikacja
Housing needs, Multi-dimensional analysis, Classification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Za pomocą syntetycznego miernika, którego konstrukcję oparto na zmiennych diagnostycznych charakteryzujących warunki mieszkaniowe i uwarunkowania demograficzne, dokonano uporządkowania liniowego województw w latach 2007-2011. Drugim zastosowanym podejściem w klasyfikacji była metoda Warda, której wyniki były zbieżne z klasyfikacją przy użyciu syntetycznego miernika rozwoju. Wykorzystana analiza taksonomiczna pozwoliła na wskazanie różnic w rozwoju lokalnych rynków mieszkaniowych.(abstrakt oryginalny)

In the article, an attempt is made at analysing the satisfying of housing needs. Using a synthetic measure, based on diagnostic variables which characterise housing and demographic conditions, voivodeships were ordered in a linear manner in the years 2007 - 2011. The other classification method which was used was Ward's method that yielded results consistent with the classification based on the synthetic development measure. Applied taxonomic analysis allowed to identify differences in the development of local housing markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001.
 2. Foryś I., Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, Szczecin 2011.
 3. Gospodarka mieszkaniowa w 2007; 2008; 2009; 2010; 2011, GUS, Warszawa.
 4. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1969, z. 4.
 5. Krzeczkowski K., Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Nakładem Związku Miast Polskich, Warszawa 1939.
 6. Obrót nieruchomościami w 2007; 2008; 2009; 2010; 2011, GUS, Warszawa.
 7. Rocznik statystyczny województw 2007; 2008; 2009; 2010, GUS, Warszawa.
 8. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe, Kraków 2007.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946.
 12. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.
 14. Założenia polityki mieszkaniowej państwa, PTM, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu