BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zydroń Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Szczepański Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Walkowski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Analiza zmian cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych w gminie Września w latach 2002-2009
Transaction Prices Changes Analysis of Undeveloped Properties in the Municipality of Września in the Years 2002-2009
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 394-400, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Ceny, Nieruchomości, Rynek nieruchomości, Gmina
Prices, Real estate, Real estate market, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy rynku nieruchomości gruntów niezabudowanych w gminie Września w latach 2002-2009 ze szczególnym uwzględnieniem zmian cen transakcyjnych. W opracowaniu wskazano zależności pomiędzy ceną 1 m2 gruntu a przeznaczeniem terenu, gęstością zaludnienia oraz powierzchnią działki. Badania oparte były na danych pozyskanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni. Zgromadzone dane zostały poddane analizie statystycznej oraz przestrzennej - za pomocą programu MapInfo 8.0. Dodatkowo skonstruowano modele ekonometryczne przedstawiające prognozy kształtowania się cen 1 m2 gruntów niezabudowanych z uwzględnieniem ich przeznaczenia w dokumentach planistycznych. W pracy zaprezentowano wnioski dotyczące lokalnego rynku oraz czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the present thesis is the analysis of a real estate market in the municipality of Września in the years 2002-2009, focusing on transaction prices of undeveloped properties. The thesis indicates influence of assignment, population density, and the area of property on land transaction prices. Numerous data obtained from the Land and Property Register and the Centre of Geodetic and Cartographical Documentation in Września were used in the thesis. The data underwent a two-dimensional analysis: spatial analysis in MapInfo application and statistical analysis in MS Excel. Furthermore, an econometric model, predicting average transaction prices, including assignment in planning documents, was constructed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajerowski T., Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wyd. UWM, Olsztyn 2008.
  2. Gawron H., Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
  3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Września, załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r.
  4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951, 1445, Dz. U. z 2013 r., poz. 21.
  5. Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu