BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Dominika (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki), Bagnicki Kamil (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Motywowanie jako istotna funkcja zarządzania na przykładzie branży usług hotelarskich
Motivation as an Essential Function of Management - Examples from the Hotel Industry
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, nr 6, s. 79-91, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo i mikroekonomiczne
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Zarządzanie przez motywację, Zarządzanie, Hotelarstwo, Wyniki badań
Motivating employees, Management by motivation, Management, Hotel industry, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Motywacja pracowników należy obecnie do najważniejszych funkcji kadry zarządzającej. Jej istotą jest kojarzenie indywidualnych dążeń osób zatrudnionych z procesem realizacji zadań organizacji. Budowa odpowiedniego systemu motywacji nie należy do zadań łatwych i wymaga od menedżerów szerokiej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, psychologii i ekonomii. Celem artykułu jest analiza i ocena procesu motywacji pracowników w wybranych organizacjach branży usług hotelarskich oraz wskazanie kierunków zmian postępowania kadry menedżerskiej w procesie zarządzania pracą swoich podwładnych. (abstrakt oryginalny)

Motivation of staff currently belongs to the most important functions of management. It rests on the idea of coordinating employees' subjective aspirations with the process of realizing organization tasks. The development of an appropriate motivation system is a difficult enterprise, as it requires the managers possess a broad knowledge in the field of management, psychology, and economics. The purpose of the article is an analysis and evaluation of the employee motivation process in selected branches of the hotel industry, as well as, pointing out some changes of direction in managers' procedures regarding work management of the staff they are in charge of. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 2. Kałużny S., Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, Kwantum, Warszawa 1996.
 3. Konecki K., Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 4. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 5. Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Lenik P., Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja publiczna, Difin, Warszawa 2012.
 7. Nieckarz Z., Psychologia motywacji w organizacji, Difin, Warszawa 2011.
 8. Piechnik-Kurdziel A., Wynagrodzenie personelu, w: Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 9. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menadżerów, Marina, Wrocław 2007.
 10. Polańska A., Zarządzanie personelem. Zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 11. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia dzisiejszej pracy a wyzwania, WN PWN, Warszawa 2006.
 12. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
 13. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 14. Woźniak J., Współczesne systemy motywacyjne, WN PWN, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu