BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacyjność regionów jako czynnik pobudzający funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce
Regional Innovation as a Stimulating Factor for Entrepreneurial Operations in Poland
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, nr 6, s. 135-143, tab., bibliogr. 17 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo i mikroekonomiczne
Słowa kluczowe
Innowacyjność regionu, Klasyfikacja, Analiza statystyczna, Wyniki badań
Regional innovation, Classification, Statistical analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność jest współcześnie ważną siłą napędową prawidłowo funkcjonujących gospodarek, także w ujęciu regionalnym. Stanowi tym samym istotny czynnik pobudzający działalność przedsiębiorstw. W opracowaniu teoretyczne rozważania na temat roli innowacyjności w gospodarce zobrazowano wynikami badań empirycznych dotyczących poziomu innowacyjności województw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Innovation is nowadays becoming an important driving force of properly functioning economies, also in terms of a regional perspective. Therefore, it constitutes a substantial boosting factor for business enterprises. In this study, theoretical reflections on the role of innovation in the economy have been depicted with the results of empirical research that illustrates the level of regional innovation in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguski J., Ośrodki innowacji w świecie, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2007.
 2. Brol R., Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 46.
 3. Filipiak B., Kogut-Jaworska M., Wspieranie rozwoju i innowacyjności instytucji otoczenia biznesu przez samorząd gminny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 3.
 4. Głuszczuk D., Regionalna polityka innowacyjna - dualność i jej zasady, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 285.
 5. Grabiński T., Metody taksonometrii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 6. Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, Brussels 2013.
 7. Janasz W., Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, w: Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Śniadek, J. Wiśniewska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 8. Kijek T., Innowacje a dynamika konkurencji: podejście ewolucyjne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 168.
 9. Klóska R., Innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu" 2013, nr 46.
 10. Korenik S., Dylematy polityki regionalnej w drugiej dekadzie XXI wieku, "Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu" 2012, nr 4: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, red. B. Filipiak.
 11. Markowska M., Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 12. Niedzielski P., Łobacz K., Istota współczesnych innowacji - specyfika, kierunki, trendy, w: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 13. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 14. Regional Innovation Scoreboard 2012, European Union, Brussels 2012.
 15. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 16. Stec M., Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 11-12.
 17. Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 1993, nr 654.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu