BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasieczna Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Ryzyko podatkowe oszacowania dochodu
Tax Risk of Income Estimation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1175, s. 317-323, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej
Słowa kluczowe
Ryzyko podatkowe, Dochody, Regulacje prawne
Tax risk, Income, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W warunkach gospodarki rynkowej podmioty gospodarujące - przedsiębiorstwa - są narażone na wiele czynników składających się na ogólne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z takich czynników jest ryzyko wynikające z prawno-podatkowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Ryzyko to przejawia się m.in.:
    ,li>w częstych zmianach przepisów podatkowych, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych,,li> w niejasnych przepisach obowiązujących przedsiębiorców, powodujących różnice w interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorcami,
  • w możliwości kontroli rozliczeń podatkowych - jej efektem mogą być ustalone dodatkowe kwoty zobowiązań i sankcji karnych skarbowych za ich zaniżenie.
Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wysokie. Jednakże celem tego artykułu jest zaprezentowanie tylko zagrożeń i szans wynikających z tych przepisów funkcjonujących w przepisach podatkowych oraz w ustawie o rachunkowości, które dotyczą zastosowania przez organ podatkowy instytucji ustalenia dochodu przedsiębiorcy w drodze oszacowania. (fragment tekstu)

In the conditions of market economy enterprises are exposed to danger of several factors constituting general risk of commercial activity. The aim of this article is to present dangers and chances resulting from the regulations concerning adopting by a tax, body the institution of establishing businessman's income by means of estimation. The income estimation can be a result of e.g. unreliability of revenue and cost registers that is in the situation when the entries made in them do not reflect the actual state. The negligence of the registers results in tax effects on the ground of corporation income tax, personal income tax, lump sum of register income, goods and services tax. Besides, businessmen should take penal consequences into account. The introduction of new regulations concerning e.g., letting a taxpayer make some corrections of declarations after the end of a tax inspection is to simplify and shorten inspection proceedings which is a reflection of the realization by the legislator the demands of tax system reform which is to make Poland an enterprise-friendly country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa - komentarz 2005, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005.
  2. Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V - rozszerzone i zaktualizowane na 2002 r., Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2002.
  3. Strategia podatkowa - wersja skrócona, Ministerstwo Finansów, styczeń 2004, www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu