BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kotas Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu
The Significance of the New Media in a Promotion of the Idea of Social Business Responsibility
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 199, s. 177-185, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Technologie cyfrowe, Media
Corporate Social Responsibility (CSR), Digital technologies, Media
Uwagi
summ.
Abstrakt
W XXI w. odpowiedzialny biznes staje się zjawiskiem globalnym. Fundamentem podejmowania działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest przekonanie, że działalność przedsiębiorstw oprócz wymiaru ekonomicznego posiada także wymiar społeczny, środowiskowy i etyczny. Rozwój technologii informatycznych nie tylko dostarczył nowych narzędzi pomocnych w zarządzaniu organizacją, lecz również przyczynił się do narodzin społeczeństwa postindustrialnego, w którym sposób myślenia o organizacjach i ich odpowiedzialności wobec społeczeństwa ulega stopniowej zmianie. W społeczeństwie tym rośnie świadomość wpływu organizacji na otoczenie oraz coraz większą popularność i akceptację zyskuje koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB). W popularyzowaniu idei SOB media tradycyjne mają już ugruntowaną pozycję. Jednak dynamiczny rozwój technologii cyfrowej sprawił, że w propagowaniu tej idei coraz większe znaczenie zyskują nowe media. Upowszechnienie technologii cyfrowej zapoczątkowało wiele ważnych przemian społecznych. Media ery informacyjnej zmieniają rolę odbiorców, sprzyjają interaktywności i współuczestnictwu w tworzeniu informacji. Dzięki temu nowe koncepcje i inicjatywy mogą szybko docierać do każdego uczestnika globalnej sieci. Celem niniejszego artykułu jest analiza znaczenia nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących wykorzystania stron internetowych w popularyzowaniu SOB. (fragment tekstu)

Today the concept of corporate social responsibility is getting more and more public attention. There is growing awareness of the impact of organizations on the environment and the significance of their responsibility to the society. Simultaneously, the dynamic growth of digital technology has resulted in the development of new instruments of organizations' communication with their environment which are successfully used to promote the idea of CRS. The aim of the paper is to analyze the importance of new media for dissemination of the idea of CRS. This aim will be reached by presenting literature review and the results of empirical research concerning the use of Polish websites in popularizing corporate social responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arfin F., Public relations finansów, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1998.
 2. Berelson B., Content Analysis in Communication Research, Free Press, New York 1952.
 3. Commission of the European Communities, Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Brussels 2001.
 4. Filciak M., Internet - społeczne metamedium [w:] Media audiowizualne, red. W. Godzic, Wyd. Akad. i Prof. "Academica", Warszawa 2010.
 5. Goban-Klas T., Analiza zawartości przekazów masowych [w:] Wybrane zagadnienia teoretyczno-metodologiczne badań socjologicznych, red. J. Wasilewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1984.
 6. Gorczyński J., Rola korporacyjnych stron internetowych w skutecznej komunikacji inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, http://www.sob.edu.pl/ wp-content/downloads/rola_korporacyjnych_stron_internetowych.pdf [05.06.2013].
 7. GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, Zakład Wyd. Statystycznych, Warszawa 2012.
 8. GUS, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, http://www.stat. gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6111.htm [01.05.2013].
 9. http://natemat.pl/47833,internet-2012-w-liczbach-miliony-zdjec-dziennie-na-facebookumiliardy- wyslanych-maili-biliony-wyszukiwanych-hasel [17.05.2013].
 10. Kotler Ph., Lee N., Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Course, JohnWiley & Sons, New Jersey 2005.
 11. Makuch Ł., Instytucje rynku CSR w Polsce 2010, WSP TWP, Warszawa 2010, http://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/PublikacjeIBadania/InstytucjerynkuCSRw Polsce2010.pdf [03.05.2013].
 12. Pomering A., Dolnicar S., Assessing the Prerequisite of Successful CSR Implementation: Are Consumers Aware of CSR Initiatives? "Journal of Business Ethics" 2009, No. 85.
 13. UNDP, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu