BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozpędowska-Matraszek Danuta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach)
Tytuł
Nowoczesne podejście do zarządzania personelem medycznym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - analiza regionalna
Modern Approach to the Management of Medical Personel in Public Healthcare Facilities - Regional Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 199, s. 250-258, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Zarządzanie personelem, Kadry, Struktury danych
Health service, Personnel management, Department of human resources, Data structures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wykorzystanie modelu przestrzenno-czasowego do oceny wpływu przestrzeni i czasu na zatrudnienie pracowników medycznych w publicznej opiece zdrowotnej pod wpływem prowadzonej restrukturyzacji. Zastosowanie takiego modelu pozwoli na uchwycenie wpływu zależności przestrzennych dotyczących zatrudnienia pracowników medycznych. Analiza zatrudnienia na podstawie danych z lat 1999-2011 w przekroju województw, jako nowe podejście do zarządzania personelem, pokazuje, iż należy uwzględniać wpływ regionów na analizowane zjawisko. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the application of a panel model in determining the impact of spatio-temporal relationships related to the employment of medical workers in public healthcare in specific voivodships. Based on estimated Berzeg's panel model parameters, mean structural changes as well as sectorial and regional interactions were assessed in respect of the employment of medical workers in the studied group of five professions from 1999 to 2011. Received results may be helpful in the management of healthcare facilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Departament Pracy, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa (z lat 2000-2013).
 2. Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Frączkiewicz-Wronka, Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, "Organizacja i Zarządzanie" 2010, nr 4(12).
 4. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 2.
 5. Karkowska D., Zawody medyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 6. Knudsen D.C., Shift-Share Analysis: Further Examination of Models for the Description of Economic Change, "Socio-Economic Planning Sciences" 2000, Vol. 34 (3).
 7. Raport NIK, Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań położnych środowiskowych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Kraków, czerwiec 2011.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa (z lat 1999-2012).
 9. Włodarczyk W.C., Domagała A., Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 2.
 10. Zarys systemu ochrony zdrowia Polska 2012, red. S. Golinowska, NFZ, Warszawa 2012.
 11. Zarządzanie podmiotem leczniczym w obecnych i przyszłych uwarunkowaniach rynkowych - Konferencja w Ossie 12.04.2012 r.
 12. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej, Departament Pracy, GUS, Warszawa 2000-2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu