BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpilko Danuta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wykorzystanie badań foresightowych w procesie identyfikacji determinant rozwoju turystyki w województwie podlaskim w perspektywie 2030 roku
The Use of Foresight Research to Identify the Development Determinants of Tourism in Podlaskie Province in the Perspective of 2030
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 393-406, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Metoda foresight, Rozwój turystyki, Turystyka
Foresight method, Tourism development, Tourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników determinujących rozwój turystyki w województwie podlaskim w perspektywie 2030 r. Osiągniecie celu było możliwe dzięki zaprojektowaniu schematu badawczego składającego się z 4 etapowej sekwencji następujących po sobie metod stosowanych w badaniach foresightowych. W procesie badawczym wykorzystano analizę literatury i dokumentów, panel ekspertów, burzę mózgów, badania ankietowe oraz analizę STEEPVL. W badaniu wzięło udział 56-osobowe grono ekspertów z szeroko rozumianej branży turystycznej, reprezentujących sferę biznesu, administracji, nauki, organizacji pozarządowych, obszarów chronionych, instytucji kultury oraz mediów. (fragment tekstu)

The aim of the article was to identification the factors determining the development of tourism in podlaskie province by the year 2030. During the research the author used foresight research methods, such as literature analysis, expert panel, surveys, STEEPVL analysis. In the research process were involved experts from widely understood tourism industry, representing the sphere of business, government, science, NGOs, protected areas, cultural institutions, media and students. As a result of the analysis, there have been identified 21 main factors influencing tourism development in the podlaskie province, grouped in seven dimensions of the analysis, i.e. social, technological, economical, ecological, political, values and legal. According to experts, the identified factors are characterised by the different level of importance and uncertainty which influences their selection for the driving forces in scenario construction for tourism development in podlaskie province in the perspective 2030. The last part of the paper presents the possible directions of the next stages of the research carried out. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodako K. (2011), Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Dębkowska K. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, ZPWiM, Warszawa.
 3. Ejdys J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, ZPWiM, Warszawa.
 4. Foresight technologiczny, tom 2, Foresight technologiczny w praktyce (2005, 2007), UNIDO, Wiedeń, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Gudanowska A.E., Olszewska A.M. (2010), Koncepcja zarządzania procesem produkcyjnym przy wykorzystaniu metod foresight, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, "Zarządzanie i Marketing", z. 17 (3/10).
 7. Jonsen K., Jehn K.A. (2009), Using triangulation to validate themes in qualitative studies, "Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal", t. 4, nr 2.
 8. Kononiuk A., Magruk A. (2008), Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2/32.
 9. Major E., Asch D., Cordey-Hayes M. (2001), Foresight as a core competence, "Futures", nr 33.
 10. Martin B. (1995), Foresight in science and technology, "Technology Analysis & Strategic Management", t. 7.
 11. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Ministerstwo Sportu i Turystyki (2008), Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Warszawa.
 13. Nazarko J. (2013a), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności województwa mazowieckiego, ZPWiM, Warszawa.
 14. Nazarko J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, ZPWiM, Warszawa.
 15. Nazarko J., Ejdys J., Dębkowska K. (2012), Model oraz wyniki pilotażowego badania typu foresight w obszarach: wzrost gospodarczy, innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw, rozwój lokalny, raport końcowy, Warszawa.
 16. Popper R. (2008), How Are Foresight Methods Selected?, "Foresight", nr 10/6.
 17. Szpilko D. (2012), Turystyka w projektach foresightu regionalnego w Polsce, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (41).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu