BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
The Influence of National Culture on Organizational Culture
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 407-418, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Kultura narodowa, Kultura organizacyjna
National culture, Organisational culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
The work focuses on the relationships between two forms of culture: the national culture and the organizational culture. It takes an attempt to clarify those key-concepts and, discusses the paradigms of their interpretations; it reveals also their role in a modern management. The work focuses on models of organizational culture: the integrated model as well as the E. Schein's model. Both of them emphasize the importance of the impact of national culture on its organizational aspect. The article exposes a thought that emphasizes the need of taking into account cultural factors in the process of management due to the fact that understanding of cultural reality in certain country helps in shaping the organizational culture in a specific business or organizational environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budyta-Budzyńska M. (2010), Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, PWN, Warszawa.
 2. Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London.
 3. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menadżera, Difin, Warszawa.
 4. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 5. Karczewski L. (2008), Etyka biznesu. Kulturowe uwarunkowania, Politechnika Opolska, Opole.
 6. Kłoskowska A. (2005), Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa.
 7. Konecki K. (2002), Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno- badawcze [w] P. Tober, K. Konecki (red.), Szkice z socjologii zarządzania, Macmillan, Łódź.
 8. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 9. Kostera M., Kownacki S., Szumski A. (2002), Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna [w:] A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 10. Koźmiński A.K., Jamielniak D., Latusek D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, "E-mentor", nr 3.
 11. Mazur B. (2012), Kultura organizacyjna w zróżnicowanym wyznaniowo otoczeniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 12. Mikułowski Pomorski J. (1999), Komunikacja Międzykulturowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 13. Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Graffiti, Toruń.
 14. Rozkwitalska M. (2008), Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym [w:] W. Polak, T. Noch (red.), Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
 15. Sikorski Cz. (1986), Sztuka kierowania - szkice o kulturze organizacyjnej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 16. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 17. Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu