BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pisulewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Mikroekonometryczna analiza technologii gospodarstw mlecznych w Polsce - podejście bayesowskie
Microeconometrics analysis of dairy farms technology in Poland: a Bayesian approach
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 89-104, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Słowa kluczowe
Metoda SFA (stochastyczna analiza graniczna), Modele bayesowskie, Mikroekonomia, Zwierzęta gospodarcze, Gospodarstwa domowe, Mikroekonometria
Stochastic Frontier Analysis (SFA), Bayesian models, Microeconomics, Livestock, Households, Microeconometrics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu była analiza efektywności technicznej gospodarstw mlecznych w ujęciu bayesowskim. Omówiono specyfikację mikroekonomicznej funkcji produkcji na podstawie danych panelowych, pochodzących z polskiego FADN (ang. Farm Accountancy Data Network). Główne rezultaty badań uzyskano z wykorzystaniem bayesowskich stochastycznych modeli granicznych. Wyniki te wskazały na najwyższą elastyczność wielkości produkcji względem nakładów zwierząt gospodarskich, natomiast najniższą względem nakładów pracy. Ponadto stwierdzono rosnące korzyści skali w próbie. Średni poziom efektywności technicznej gospodarstw mlecznych w badanym okresie wyniósł 84%. Wśród analizowanych jakościowych determinant nieefektywności technicznej istotne statystycznie okazały się: specjalizacja, wielkość ekonomiczna gospodarstwa i subsydia do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Dwie pierwsze są czynnikami pozytywnie wpływającymi na efektywność techniczną, natomiast wspomniane dopłaty negatywnie oddziaływały na kształtowanie się poziomu efektywności technicznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was the technical efficiency analysis of Polish dairy farms in a Bayesian framework. We have specified the microeconomic production function based on panel data, derived from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). We have obtained the main results employing the Bayesian Stochastic Frontier Analysis. The results show highest output elasticity of livestock and the lowest of labour. The Polish dairy farms mainly operated under increasing returns to scale. In the covered period the average technical efficiency of Polish dairy farms equals to 84%. Among analyzed determinants of inefficiency specialization, the farm's economic size and LFA subsidies were statistically significant. The first two of the above mentioned positively influenced the technical efficiency of dairy farms, whereas LFA subsidies negatively contributed to level of technical efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez A., Arias C., Technical Efficiency and Farm Size: A Conditional Analysis, "Agricultural Economics" 2004, vol. 30, s. 241-250.
 2. Areal F.J., Tiffin R., Balcombe K.G., Farm Technical Efficiency under a Tradable Milk Quota System, "Journal of Dairy Science" 2012, vol. 95(1), s. 50-62.
 3. Areal F.J., Tiffin R., Balcombe K.G., Provision of Environmental Output within a Multi-Output Distance Function Approach, "Ecological Economics" 2012, vol. 78, s. 47-54.
 4. "Biuletyn Informacyjny" 2012, nr 2, Agencja Rynku Rolnego.
 5. Bojenc S., Latruffe L., Determinants of Technical Efficiency of Slovenian Farms, "Post-Communist Economies" 2009, vol. 21, s. 117-124.
 6. Brümmer B., Glauben T., Thijssen G., Decomposition of Productivity Growth Using Distance Functions: The Case of Dairy Farms in Three European Countries, "American Journal of Agricultural Economics" 2002, vol. 84, s. 628-644.
 7. Ceny w gospodarce narodowej w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 8. Czekaj T.G., Measuring the Technical Efficiency of Farms Producing Environmental Output, Parametric and Semiparametric Estimation of Multi-output Stochastic Ray Production Frontiers, Department of Food and Resource Economics (IFRO), University of Copenhagen, Working Paper no. 21, 2013.
 9. Emvalomatis G., Stefanou S.E., Oude Lansink A., A Reduced-Form Model for Dynamic Efficiency Measurement: Application to Dairy Farms in Germany and the Netherlands, "American Journal of Agricultural Economics" 2011, vol. 93(1), s. 161-174.
 10. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects: Hospital Cost Frontiers, "Journal of Econometrics" 1997, vol. 76, s. 77-105.
 11. Kumbhakar S.C., Lovell C.A.K., Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 12. Latruffe L., Bravo-Ureta B.E., Moreira V.H., Desjeux Y., Dupraz P., Productivity and Subsidies in the European Union: An Analysis for Dairy Farms Using Input Distance Frontiers, International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference 2012, Foz do Iguaçu, Brazil.
 13. Marzec J., Osiewalski J., Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches, "Bank i Kredyt" 2008, nr 9, s. 29-43.
 14. Marzec J., Pisulewski A., Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004-2011, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 30, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 255-271.
 15. Marzec J., Pisulewski A., Technical Efficiency Measurement of Dairy Farms in Poland: an Application of Bayesian VED Model, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", t. 14, nr 2, SGGW, Warszawa 2013, s. 78-88.
 16. Mathijs E., Vranken L., Human Capital, Gender and Organisation in Transition Agriculture: Measuring and Explaining Technical Efficiency of Bulgarian and Hungarian Farms, "Post-Communist Economies" 2001, vol. 13, s. 171-187.
 17. Osiewalski J., Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 18. Osiewalski J., Steel M.F.J., Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models, "Journal of Productivity Analysis" 1998, vol. 10, s. 103-117.
 19. Pitt M., Lee L.F., The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry, "Journal of Development Economics" 1981, vol. 9. s. 43-64.
 20. Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.
 21. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa", GUS, Warszawa 2012.
 22. Sauer J., Deregulation and Dairy Production Systems: a Bayesian Distance Function Approach, "Journal of Productivity Analysis" 2010, vol. 34, s. 213-237.
 23. Schmidt P., Sickles R., Production Frontiers and Panel Data, "Journal of Business and Economic Statistics" 1984, vol. 2, s. 367-374.
 24. Sipiläinen T., Kumbhakar S.C., Lien G., Performance of Dairy Farms in Finland and Norway from 1991 to 2008, "European Review of Agricultural Economics" 2014, vol. 41(1), s. 1-24.
 25. Tonini A., A Bayesian Stochastic Frontier: an Application to Agricultural Productivity Growth in European Countries, "Economic Change and Restructuring" 2012, vol. 45(4), s. 247-269.
 26. Zhu X., Demeter R.M., Oude Lansink A., Competitiveness of Dairy Farms in Three Countries: the Role of CAP Subsidies, 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists, Ghent, Belgium 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu