BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuc Marta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza konwergencji społecznej metodami panelowymi
Social convergence analysis using panel-data models
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 197-208, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Konwergencja, Wzrost gospodarczy, Modele panelowe, Konwergencja społeczna
Social inequality, Convergence, Economic growth, Panel model, Social convergence
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza procesu konwergencji społecznej w Unii Europejskiej w latach 1995-2012. Konwergencja społeczna rozumiana jest jako wyrównywanie się poziomu życia ludności. Owo zagadnienie wydaje się ważnym problemem badawczym, gdyż dążenia do poprawy poziomu życia i zmniejszania pojawiających w tym obszarze dysproporcji są jednymi z ważniejszych celów polityki społecznej Unii Europejskiej. Badania przeprowadzone przez Berbekę oraz Molina i Pursera pokazują, że do analiz zbieżności poziomu życia można z powodzeniem stosować metodologię wykorzystywaną w analizach zbieżności gospodarek. W niniejszym artykule do analizy bezwarunkowej i warunkowej beta konwergencji społecznej wykorzystano metody panelowe, co umożliwiło przeprowadzenie wiarygodnej analizy regresji oraz uwzględnienie specyfiki każdego analizowanego państwa. Badanie konwergencji poziomu życia przeprowadzono dla globalnej miary agregatowej poziomu życia, jak również dla poszczególnych grup czynników wpływających na owo zjawisko(abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to find out whether the process of social beta-convergence occurs in the European Union. In this paper social convergence refers to a reduction in the dispersion of the standard of living across countries. Due to the fact that the standard of living is a multi-dimensional category the synthetic variable was used as its approximation. The existence of social convergence means that countries with the lower initial standard of living develop faster than countries with the higher initial standard of living, therefore so called "catch-up effect" can be observed. Dynamic panel models estimated by two-step GMM were applied to investigate whether convergence exists or not. On the basis of the obtained results the existence of social beta-convergence is confirmed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R., Sala-i-Martin X., Convergence, "Journal of Political Economy" 1992, vol. 100, s. 223-251.
 2. Baumol W.J., Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-run data Show, "American Economic Review" 1986, vol. 76, s. 1072-1085.
 3. Berbeka J., Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w dobie globalizacji i regionalizacji, red. M.G. Woźniak, Mitel, Rzeszów 2006, s. 267-278.
 4. Bond S., Hoeffner A., Temple J., GMM estimation of empirical growth models, Economics Group, Nuffield College, University of Oxford in its series Economics Papers, no. 2001-W21.
 5. Bywalec C., Wydmus S., Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista" 1992, nr 5/6.
 6. Clarke, M., Assessing well-being using hierarchical needs, World Institute for Development Economics Research Research Paper, no. 22 2005, http://www. rrojasdatabank.info/unurp05/rp2005-22_1.pdf (dostęp 3.12.2012).
 7. Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 8. Dańska-Borsiak B., Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych, "Przegląd Statystyczny" 2009, z. 2, s. 26-31.
 9. Hobijn B., Franses, P.H., Are Living Standars Converging?, "Structural Change and Economic Dynamics" 2001, vol. 12, s. 171-200.
 10. Horx M., Die acht Sphären der Zukunft, Signum Verlag, Wien 2002.
 11. Khan H., Measurement and determinants of socioeconomic development: A critical conspectus, "Development and Change" 1991, vol. 26, s. 469-502.
 12. Kubicka J., Procesy integracji europejskiej a poziom życia ludności, "Prace Naukowe" Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 13. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 90-92.
 14. Mazumdar K., A Note on Cross-country Divergence in Standard of Living, "Applied Economics Letters"2002, vol. 9, issue 2, s. 87-90.
 15. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 16. Molina G.G., Purser M., Human development trends since 1970: A social convergence story, UNDP-HDRO Occasional Papers, no. 2, 2010, http://ssrn.com/ abstract=2351504 (dostęp 6.01.2014).
 17. Neumayer E., Beyond income: convergence in living standards, big time, "Structural Change and Economic Dynamics" 2003, vol. 14, s. 275-296.
 18. Soukiazis E., Are Living Standars converging in the EU? Empirical Evidence from Time Series Analysis, CEUNEUROP Working Papers, 2000, http://www4.fe.uc. pt/ceue/working_papers/iliving.pdf (dostęp 28.02.2014).
 19. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J., Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress, 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr (dostęp 18.02.2013).
 20. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 21. Zienkowski L., Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu