BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bentyn Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola e-logistyki w procesie adaptacji struktury łańcucha dostaw do potrzeb klientów
The Role of E-logistics in the Process of Adapting the Structure of the Supply Chain to Customer Needs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 369, t.1, s. 48-57, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Logistyka
Supply chain, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany konkurencyjne, dokonujące się na światowych rynkach, wpływają bezpośrednio na kształtowanie globalnych łańcuchów dostaw. Analiza struktury łańcucha, jego słabych punktów związanych z ryzykiem działania na skalę globalną, jest koniecznym etapem adaptacji jego struktury. Istotną częścią takiej analizy jest oszacowanie kosztów związanych z koniecznością dopasowania wytwarzanej wartości do wymagań rynku. Nabywcy mający dostęp do informacji oraz ofert handlowych całego świata, są także istotnym czynnikiem kształtującym struktury dzisiejszych łańcuchów dostaw. Wykorzystanie rozwiązań elektronicznych łańcuchów dostaw umożliwia wyższy stopień kontroli nad procesami zachodzącymi w łańcuchu dostaw, a przez to szybszą adaptację do zmieniających się warunków gospodarowania.(abstrakt oryginalny)

Transformation of cyclical global markets directly affect the development of global supply chains. The analysis of the structure of the chain, its weak points associated with the risk of action on a global scale, is a necessary step in adapting its structure. Buyers who have access to information and commercial offers from all over the world are also an important factor shaping the structure of today's supply chains. The use of electronic solutions supply chain enables a higher degree of control over the processes in the supply chain and thus faster adaptation to changing economic conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J., Palewicz J., Organizacja łańcucha dostaw w branży odzieżowej, "Logistyka" 2012, nr 6.
 2. Ciesielski M., Strategiczna rola łańcuchów dostaw, [w:] Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, M.J. Długosz, PWE, Warszawa 2010.
 3. Cottrill K., One of dot-com lasting legacies. Supply chain strategy, "Harvard Business Review" 2005, vol. 10.
 4. Fuks K., Elektronicznie wspomagane łańcuchy dostaw, [w:] E-logistyka, red. W. Wieczerzycki, PWE, Warszawa 2012.
 5. Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Harrington L., Smith R.H., The resilient supply chain, DHL, 2014, 01.
 7. Harrison A., Hoek Van R., Logistics Management & Strategy, Financial Times Prentice Hall, Harlow 2011.
 8. Laskowska-Rutkowska A., Kierunki rozwoju łańcuchów dostaw, praca.ilogistyka.pl (1.10.2011).
 9. Mangan J., Lalwani Ch., Butcher T., Javadpour R., Global logistics & supply chain management, John Wiley & Sons, Chichester 2012.
 10. Matwiejczuk R., Strategie logistyczne oraz przesłanki i przejawy ich oddziaływania na zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2013.
 11. Morash E.A., Dröge C., Vickery S.K., Strategic logistic capabilities, "Journal of Business Logistics" 1996, vol. 17, no. 1.
 12. Number of worldwide active Amazon customer accounts from 2007 to 2013, The Statistics Portal, www. statista.com (16.03.2014).
 13. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu