BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oesterreich Maciej
Tytuł
Statystyczna analiza sezonowości ruchu turystycznego w wybranych województwach w latach 2014-2011
Statistical Analysis of the Seasonality of Tourism in Selected Regions in Year 2004-2011
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.17, s. 305-311, tab.,rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Sezonowość, Sezonowość ruchu turystycznego, Analiza statystyczna
Tourist movement, Seasonal character, Seasonal tourism, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja kierunku, tempa zmian i natężenia wahań sezonowych wybranych zmiennych charakteryzujących ruch turystyczny w trzech województwach w latach 2004-2011 według miesięcy. Badaniami, z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych, objęto: liczbę tury-stów, liczbę udzielonych noclegów oraz średni czas pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w następujących województwach: - małopolskim, - mazowieckim, - zachodniopomorskim. Wyboru dokonano kierując się: wielkością udziałów w ruchu turystyczne-go oraz specyfiką tego ruchu. Dwa pierwsze z nich zostały wybrane ze względu na najwyższe udziały w krajowym ruchu turystycznym. Natomiast woj. zachodniopomorskie ma udział wprawdzie o ok. 5 punktów procentowych (p.p.) niższy, ale posiada specyfikę związaną z położeniem nad Morzem Bałtyckim. Na te trzy województwa przypada ok. 1/3 krajowego ruchu turystycznego.(fragment tekstu)

This paper presents the results of a statistical analysis of the seasonality of tourism in the regions of Małopolskie, Mazowieckie and Zachodniopomorskie. The main goal of this study was to determine the direction and rate of change of following variables: the number of visitors, overnight stays and average length of stay in collective centers, using statistical and econometric methods. The analysis include analysis of seasonal indicators, which are made in R and Statistica software. The data necessary for the analysis were taken from the report "Tourism in Poland", in the years 2004-2011 published by the CSO.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk I., Atrakcyjność turystyczna regionów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych, Statystyka w Praktyce, Prace Naukowe nr 1163 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  2. Bubula B., Janczy M., Król D., Turystyka w województwie małopolskim w 2011 r., Informacje i opracowania statystyczne, Kraków 2012.
  3. Portret województwa mazowieckiego 2005-2011, red. A. Ajdyn, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.
  4. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011, www.d1dmfej9n5lgmh. cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/40356/original/RAPORT_ o_stanie_gospodarki_2007-2011.docx?1361345772 (28.05.2013).
  5. Turystyka w Polsce w latach: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2005-2012.
  6. Województwo zachodniopomorskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy, red. R. Wron-kowska, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin 2012.
  7. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu