BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pradziadowicz Monika
Tytuł
Oddziaływanie dzikich wysypisk śmieci na środowisko naturalne (na przykładzie wybranych miast województwa zachodniopomorskiego)
The Impact of Illegal Waste Dumps on the Environment (on Example Selected Cities in the West Pomeranian)
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.17, s. 331-340, tab.,bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze
Natural environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem niniejszego opracowania było spojrzenie jak dzikie wysypiska śmieci oddziaływują na środowisko naturalne. Ważność tej tematyki wynika z rosnącego zainteresowania społeczeństwa na temat stanu środowiska, w którym na co dzień żyją i mieszkają(fragment tekstu)

This paper presents the effect of the impact of illegal waste dumps on the envi-ronment. Discussed the occurrence of illegal landfills in Western Pomerania based on selected cities. The study covers the period 2008-2011. To analyze was used statistical data from publications of GUS and the Regional Environmental Inspectorate in Szcze-cin (WIOŚ). Hazards caused by the illegal dumping of trash on the environment are mainly: soil contamination, groundwater, drinking water, epidemiological and reduced landscape values.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipiak P., Dusza E., Kuglarz K., Kuźniar J., Ćwirko K., Wpływ "dzikich wysypisk" śmieci na terenie dzielnicy Warszewo (Szczecin) na środowisko naturalne, SKN Ochrony Środowiska AR w Szczecinie, Szczecin 2007.
  2. Garbulewski K., Geotechnika Środowiska, z. 1. Skład i geotechniczne właściwości od-padów komunalnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
  3. Kulig A., Metody pomiarowo-obliczeniowe w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004
  4. .gów Dyrektywy Rady w sprawie składowania odpadów, Odpady i środowisko, nr 6/2004. Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress, Warszawa 2004.
  5. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku, WIOŚ, Szczecin 2012
  6. www.gospodarka-odpadami.pl/strona-glowna/80/313-deponowanie-odpady-a-srodowi-sko.
  7. www.nfos.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu