BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kantyka Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Organizacje pozarządowe jako podmioty rynku pracy
Non-governmental Organizations as Actors in the Labor Market
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 196, s. 170-184, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Organizacje non-profit, Organizacje pozarządowe
Labour market, Non-profit organisations, Non-governmental organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze sprawiły, że tzw. trzeci sektor jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki i najprawdopodobniej będzie nadal wzrastał i profesjonalizował się. Sektor ten z roku na rok angażuje większą liczbę obywateli nie tylko w formie wolontariatu, ale także zatrudnienia. W Polsce zaangażowanie społeczne w działalność organizacji trzeciego sektora w porównaniu do państw bardziej rozwiniętych jest niskie, ale dotyczy już niemal co czwartego Polaka. Mamy nadal bardzo niski poziom zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, ale (według danych Stowarzyszenia Klon/Jawor) poza kilkudziesięciu tysiącami pracowników, około miliona osób pracuje stale jako wolontariusze, a osiem milionów ludzi należy do tego typu organizacji. Osoby zatrudnione w sektorze pozarządowym charakteryzuje duży potencjał intelektualny, gdyż wyższe wykształcenie ma prawie 60% jego pracowników, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w całej gospodarce. Również wolontariusze legitymują się najczęściej średnim lub wyższym wykształceniem. (fragment tekstu)

Nowadays as a result of socioeconomic changes and development of the third sector the increasing role begin to play NGOs. Each year they engage more citizen not only for voluntarily but also for employ. NGOs are subject to economization and professionalization. Increasing their importance as entities in the labor market. NGOs have a significant impact on the new social economy institution. They are effective subject in creasing activity of persons from disadvantaged background. Growing participation NGOs in activation measures on the labor market should include all job seekers. Private actors in the labor market should be treated on par with the public actors and receive the same support from the state and local governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza funkcjonowania Urzędów Pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej. MPiPS, Warszawa 2008.
 2. Broniewska M.J.: Mieszanka marketingowa w organizacjach non-profit. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, nr 261.
 3. Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2012 r. Informacja sygnalna. Wyniki badań GUS. Warszawa 29 listopada 2013 r.
 4. Gassler R.S.: The Economics of Nonprofit Enterprise. A Study in Applied Economic Theory. University Press of America, Lanham-New York-London 1986.
 5. Gumkowska M., Herbst J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2006. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 6. Herbst J.: Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 7. Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich w Polsce w 2012 roku. USAID From American People. Maj 2013.
 8. Informacja o funkcjonowaniu CIS i KIS dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym). Warszawa, maj 2012 r.
 9. Kaczmarek M.: Współpraca publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia. WUP, Toruń 2010.
 10. Leś E., Nałęcz S., Wygnański J.J., Toepler S., Salamon L.M.: Sektor Non-Profit w Polsce. Szkic Materiał z 26.07.2012 r. GUS, Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie.
 11. Męcina J.: Nadchodzi wielka rewolucja w Urzędach Pracy. "Gazeta Wyborcza", 7 sierpnia 2008 r.
 12. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012. Najważniejsze wyniki i wnioski z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013.
 13. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badań 2012. Stowarzyszenie Klon/Jawor. Warszawa 2013.
 14. Raport. The Social Economy in the European Union. Jose Luis Monzon & Rafael Chaves. CIRIEC The European Economic and Social Committee (EESC) 2012.
 15. Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, www.kraz.praca.gov.pl.
 16. Rogaczewska M.,. Tyrowicz J.: Organizacje pozarządowe na rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje? Podsumowanie badania jakościowego (studiów przypadku). Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 17. Rymsza M.: Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze. "Trzeci sektor" 2005/2006, nr 4.
 18. Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2010 roku.
 19. Studia i analizy statystyczne GUS, Warszawa 2013.
 20. Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz. U. 2006. Nr 94, poz. 651, z póź. zm., art. 2.
 21. Wnuk-Lipiński E.: Społeczeństwo obywatelskie a demokratyzacja. W: Zachowania polityczne. T. 2. Red. R.J. Dalton, H.D. Klingemann. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 22. www.niepełnosprwni.gov.pl.
 23. Wygnański J.J.: Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwości czy konieczność? Stowarzyszenie Kolon/Jawor, Warszawa 2008.
 24. Zakłady Aktywizacji Zawodowej. Raport z badania. TN OBP dla PFRON, marzec 2009. do portretu. Warszawa, marzec 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu