BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truskolaski Tadeusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Inteligentne narzędzia zarządzania miastem - dobre praktyki miasta Białegostoku
Intelligent Tools of the City Management - Good Practises of Białystok City
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 433-446, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie miastem, Inteligentne miasto
City, City management, Smart city
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Białystok
Bialystok
Abstrakt
Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie koncepcji inteligentnego miasta, w kontekście wykorzystania innowacyjnych narzędzi i rozwiązań. Przedstawione zostaną doświadczenia Białegostoku we wdrażaniu koncepcji smart city. Problem badawczy koncentruje się na określeniu dziedzin życia codziennego i uwarunkowań wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w mieście średniej wielkości. Na potrzeby niniejszego artykułu sformułowano następującą hipotezę badawczą, możliwości skutecznego rozwoju idei smart city uwarunkowane są potencjałem organizacyjnym i instytucjonalnym jednostki osadniczej oraz akceptacją społeczną proponowanych rozwiązań. Metodą zastosowaną przy realizacji celu jest studium przypadku miasta Białegostoku oraz obserwacja uczestnicząca autora opracowania. (fragment tekstu)

This paper aims to present the concept of a smart city, in the context of the innovative management tools usage. After an overview of different concepts and definitions of smart city, the implementation of a smart city idea in Bialystok was analysed within the context of other medium - sized European cities with reference to "Smart cities. Ranking of European medium-sized cities". The paper identifies experiences in application of the smart city concept in Bialystok in three areas: smart economy, smart governance and smart mobility. Bialystok begins to uncover what means to be smart. The paper refers to identification of the potential of the City in implementation of intelligent and innovative solutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allwinkle S., Cruickshank P. (2001), Creating Smart-er Cities: An Overview, "Journal of Urban Technology", Vol. 18, No. 2.
 2. Baron M. (2012), Do we need smart cities for resilience, "Journal of Economics & Management", Vol. 10.
 3. Chardż D. (2014), Smart city: Zobacz najciekawsze inteligentne miasta, "Gazeta Prawna" [online], www.gazetaprawna.pl/galerie/739262,duze-zdjecie,7,smart_city_zobacz_najciekawsze_inteligentne_miasta.html [dostęp: 07.07.2014].
 4. Giffinger R., Fertner Ch., Kramar H., Pichler-Milanovic N., Meijers E. (2007), Smart cities. Ranking of European medium-sized cities, "Centre of Regional Science, Vienna University of Technology" [online], www.smart-cities.eu/ [dostęp: 07.07.2014].
 5. Gontar B., Gontar Z., Pamuła A. (2013), Deployment of Smart City Concept in Poland. Selected Aspects [online], http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_2335-8750.N_67.PG_39-51/DS.002.1.01.ARTIC [dostęp: 07.07.2014].
 6. Gontarz A., Smart city: technologia czy zarządzanie, "Westival - Sztuka Architektury" [online], http://westival.szczecin.art.pl/aktualnosci/smart-city-technologia-czy-zarzadzanie [dostęp: 07.07.2014].
 7. Komninos N. (2002), Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, "Spon Press", Londyn.
 8. Orłowski W. (2011), Raporty na temat wielkich miast Polski Białystok, "Pricewaterhouse Coopers" [online], http://www.pwc.pl/pl/wielkie-miasta-polski/raport_Bialystok_2011.pdf, [dostęp:07.07.2014].
 9. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M. (2012), Koncepcja Smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 721.
 10. Tranos E., Gertner D. (2012), Smart networked cities?, "Innovation - The European Journal of Social Science Research", Vol. 25, No. 2.
 11. Uchwała nr LII/614/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 "Białystok dla Tolerancji".
 12. Uchwała nr LIX/664/14 Rady Miasta Białystok z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Partycypacyjnego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu