BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Bartosz
Tytuł
Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego zrównoważonego rozwoju w wybranych gminach Polski północno-wschodniej
Theoretical and Practical Aspects of Strategic Planning of Sustainable Development in Chosen Parishes of North-East Poland
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.17, s. 405-413, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Rozwój zrównoważony, Gmina
Strategic planning, Sustainable development, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Lokalny rozwój gospodarczy jest procesem przewidywalnym, planowanym i wdrażanym przez sektor prywatny i publiczny oraz samorząd i społeczność, dzięki spójnym działaniom i programom. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nie istnieje jedna strategia, polityka lub program dla osiągnięcia sukcesu w rozwoju ekonomicznym, ponieważ samorządy znacznie różnią się między sobą. Każdy samorząd ma, bowiem własne zasoby lokalne, które może wykorzystać dla pomyślnego rozwoju. Tak, więc wzrastająca rola czynnika ludzkiego w aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich i większa samodzielność władz lokalnych w decyzjach rozwojowych są coraz częściej wymieniane w różnego typu dyskusjach, badaniach, dokumentach, programach zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Często podkreśla się, że nikt nie jest w stanie lepiej od miejscowych władz i ludności określić po-trzeb danego układu lokalnego i zaproponować racjonalne sposoby rozwiązy-wania problemów [Hunek 1991].(fragment tekstu)

The paper presents the basic factors influencing on abandon or creation of plans and strategies of local development in chosen parishes of north-east Poland. There is presented potential and practical profits for inhabitants relevanted to introducing of de-velopment plans in the work. It was estimated that only well managed parishes, where were many ideas for development of their own societies wanted to build strategies of development. Less active parishes needs much more time and energy for defeating many internal barriers.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gostomczyk W., Instytucje i organizacje stymulujące rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, W. Folia Oeconomica, AR, Szczecin 2000, s. 78-79.
  2. Hunek T., Dylematy polityki rolnej, w: Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, FAPA, Warszawa 2000, s. 95-96.
  3. Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995, s. 23-24.
  4. Sztando A., Kryteria interwencjonizmu lokalnego na przykładzie wybranych gmin, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokal-nego, red. W. Kosiedowski, Toruń 2000, s. 44-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu