BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluzek Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rozwiązania podatkowe a płynność finansowa przedsiębiorstw
Tax Solutions and Liquidity of Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 1, s. 267-275, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatek dochodowy, Prawo podatkowe
Enterprises financial liquidity, Value Added Tax (VAT), Income tax, Tax regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podatek dochodowy zasadniczo jest obliczany od dochodu, tj. różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania, ale obowiązuje tu, poza drobnymi wyjątkami, metoda memoriałowa. Oznacza to, że podatek należy obliczyć i zapłacić od wielkości, która nie została jeszcze zmaterializowana w postaci środków pieniężnych, które można spożytkować na zapłatę podatku. W metodzie fakturowej, która jest stosowana do rozliczenia podatku od towarów i usług abstrahuje się, znowu z drobnymi wyjątkami, od terminu płatności tychże faktur, a konkretnie od terminu rzeczywistej zapłaty za faktury zakupu i sprzedaży. Przedsiębiorcy nie zawsze są w stanie wynegocjować jako dostawcy takie terminy płatności z kontrahentami, aby poprzedzały one terminy zapłaty zobowiązań podatkowych. Podatki nie są więc neutralne wobec płynności finansowej. Co prawda w obydwu podatkach ustawodawca przewidział pewne rozwiązania łagodzące ten negatywny wpływ, ale nie wszyscy podatnicy mogą z takich rozwiązań skorzystać. Wśród nich można wymienić kredyt podatkowy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą oraz uproszczoną formę wpłacania zaliczek, a także jednorazową amortyzację i rozliczenia kwartalne zaliczek dla małych podatników w podatku dochodowym, metodę kwartalną lub kwartalno-kasową przewidzianą dla małych podatników oraz tzw. ulgę na złe długi i uproszczoną procedurą celną dla towarów importowanych w podatku od towarów i usług. Istnieją również rozwiązania, które negatywnie wpływają na płynność finansową polskich przedsiębiorstw, np. długie terminy zwrotów nadpłat podatków. Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 r. w obydwu wspomnianych podatkach są pretekstem do szczegółowej analizy tych nowo wprowadzonych lub zmienionych rozwiązań podatkowych w kontekście płynności finansowej przedsiębiorstw. Nie wpływają one tylko i wyłącznie na wielkość i termin zobowiązania podatkowego danego podatnika, ale mają również zniechęcać do nadmiernego wydłużania umownych terminów płatności i nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, czyli przeciwdziałać zatorom płatniczym. Celem artykułu jest więc próba oceny wybranych zmian w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym, które obowiązują od 2013 r., a także ich wpływu na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Liquidity should be understood as the ability of the enterprise to settle short-term liabilities. Because the taxes that benefit was forced, therefore, you can consider the issue of whether the provisions from which it appears to regulate the size and timing of these liabilities are fixed so as to not jeopardize the ability to regulate other obligations of the undertaking. This concerns in particular the income tax charged on business enterprises and the tax on goods and services. The changes, which came into force on 1 January 2013, in both of these taxes are a pretext for a detailed analysis of tax solutions such as cash basis and relief for bad debts in the tax on goods and services and the principle of cost adjustments in income tax in the context of liquidity companies. Also raises the question whether the tax law is the right place, and the tax regulations effective tool to combat congestion payments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernal A., Negatywne konsekwencje wyboru przez małych podatników metody kasowej rozliczania podatku dochodowego od towarów i usług [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 108, Katowice.
  2. Brzeziński B., Podatek dochodowy dzisiaj - trudno o pozytywy, "Doradca Podatkowy" 2013, nr 3.
  3. Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
  4. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Tekst jednolity. Dz.U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.
  6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Tekst jednolity. Dz.U. 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
  7. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Tekst jednolity. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
  8. Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. Dz.U. 2012 r., poz. 1342.
  9. Werner A., Przepisy podatkowe mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, "Studia i Prace" KES SGH 2013, nr 1.
  10. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu