BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kromołowski Henryk (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Lekarz oraz pielęgniarka i położna zawodami deficytowymi w ochronie zdrowia
A Doctor Nurse and Midwife as Scarce Professions in Health Care
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 115, s. 87-95, tab.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna wobec rynku pracy
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zawody deficytowe, Personel medyczny
Health care protection, Deficit professions, Medical staff
Abstrakt
Transformacja ustrojowa Polski po 1989 roku oraz mechanizmy rynkowe spowodowały istotne modyfikacje w strukturze zatrudnienia kadry medycznej, zmiany w systemie kształcenia i wynagradzania. Zawody medyczne lekarza oraz pielęgniarki i położnej w ocenie pacjentów uważane są za najbardziej istotne dla realizacji świadczeń zdrowotnych. Głównie z tego powodu będą przedmiotem niniejszych rozważań w kontekście ich zakładanej deficytowości, szczególnie w niektórych regionach i placówkach opieki zdrowotnej. (fragment tekstu)

The article presents the problem of scarce of a doctor, nurse and midwife professions, which was the main research hypothesis verified while writing this treatise. The attention was drawn to indexes concerning employment in within these professional groups in comparison to West European standards. They noted down, in Poland and chosen provinces, what indicator of employment of doctors, nurses and midwifes on 10 thousand people in comparison to previous years was. They pointed the imperfection of the model of medical personnel education to the needs of our system of health care. They emphasized that migration of medical personnel deepensthe personnel scarcity in professions like a doctor, nurse and midwife. The final conclusion was the statement, that the scarcity of discussed professions is becoming smaller recently and concerns only some of the mentioned specializations in the frames of those professions. Certainly, the title subject should be submitted for deeper analysis while it concerns very important sphere of our social life connected to health care. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Dziubińska-Michalewicz: Systemy kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach europejskich (Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, Norwegii). Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja nr 949. Warszawa 2003, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu